Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Totalitarismus v demokracii - Československo po roce 1948

Totalitarismus v demokracii - Československo po roce 1948


Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V této práci se autor snaží o částečný rozbor totalitarismu z pohledu února 1948 a politických procesů se slánského skupinou. Práce pojednává o tom, jak proces probíhal, o jeho startu a o charakteristice, která z něj dělá proces ovlivněný politickým zájmem a tudíž neregulérní. Práce se v souvislosti na teorii původu a vzniku totalitarismu odvolává na práce H. Arendtové a A. Giddense. Tento rozbor tvoří první část práce, na níž poté navazuje část druhá zaměřená na situaci v Československu od roku 1948. Je zde popsán vzestup komunistického režimu, jeho následná stabilizace a nastíněny politické procesy z 50. let. Poslední část práce je zaměřena na politické procesy s tzv. Slánského skupinou, do které patřili tito lidé Slánský, Geminder, Frejka, Frank, Clementis, Fischl, Margolius, Reicin, Simone, Šváb, Schling.
Obsah:
1. Motto
2. Úvod
3. Co je totalitarismus
4. Únor 1948
5. Slánský
6. Charakteristika procesu
7. Rozsudek
8. Závěr
Úryvek z práce:
"Únor 1948
Co se vlastně stalo? Jak se k nám dostala taková totalita, kterou nikdo nechtěl? Komunisté měli skvělou přípravu, během války, v Košicích, v NF. Komunisté, často tajní členové se dostávali do ostatních stran, a podávali informace. Informátory řídil Evidenční odbor ÚV KSČ, který vznikl v roce 1946 z podnětu R. Slánského. Evidenční odbor měl např. k dispozici zápisy z jednání poslaneckého klubu národní socialistické strany. Od druhé poloviny roku 1947 se komunisté soustředili především na zakládání levicových frakcí uvnitř ostatních stran NF. Velká infiltrace proběhla i do bezpečnostních složek státu. Zvláště při založení Sboru národní bezpečnosti, skládajícího se ze složek pořádkové, kriminální, státně bezpečnostní a zpravodajské. Toto, jako centrální bezpečnostní složka, podpořilo již tak dost silnou pozici ministra vnitra, obsazenou komunisty.
To ale bylo málo. Po odstartování vládní krize pak nepokrytě přistoupili k politickým čistkám, propouštění ze zaměstnání, omezovali svobodu tisku a shromažďování, zatýkali funkcionáře ostatních stran atd. Velkou roli v tomto procesu sehrály Akční výbory NF, které byly vytvořeny zcela protizákonně a jejichž činnost byla v naprostém rozporu s ústavou. Totéž platí o vytváření Lidových milicí, jako ozbrojené složky jedné politické strany - KSČ. Tyto aspekty zcela jasně určily charakter převzetí moci komunisty jako protiústavního puče. Řešení krize proběhlo pak již formální a zákonnou cestou. Ministři podali demisi, prezident ji přijal, a jmenoval nové kandidáty jemu navržené Klementem Gottwaldem...."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43f4b336d0812.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Totalitarismus_v_demokracii.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse