Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Toxikologie- drogy

Toxikologie- drogy


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Jihlava, Jihlava

Charakteristika: Seminární práce na téma drogy obsahuje rozdělení drog na halucinogenní, stimulační a narkotické. Práce byla vytvořena do předmětu: Ekologie, toxikologie a užitá chemie, takže drogy jsou zde rozdělené také podle chemických složení.

Obsah

1.
Drogy
2.
Toxikománie
3.
Rozdělení podle rizika vzniku závislosti
4.
Rozdělení podle účinků
5.
Psilocybin
6.
Metamfetamin
7.
Opium

Úryvek

"2) Drogy jsou usušené nebo jinak konzervované rostliny, živočichové, jejich části nebo produkty jejich metabolismů sloužící jako léčivo nebo k podobným účelům. Psychotropní látka, omamná látka, často nepřesně droga nebo návyková látka tak se označují látky ovlivňující psychiku, zpravidla návykové, některé škodlivé a vesměs nelegální nebo státem omezované. Získávají se buď přírodně, nebo synteticky.

3) Toxikománie je stav periodické nebo chronické intoxikace, který je vyvolán opakovaným zneužíváním drog přírodního nebo syntetického původu. Pro toxikománii je charakteristický vznik psychické a fyzické závislosti na droze často spojený s nutností zvyšovat její dávku tolerancí pro dosažení stejného účinku s rizikem předávkování. Bez drogy v těle vzniká abstinenční syndrom s řadou velmi nepříjemných projevů nutících toxikomana drogu včas a za jakoukoliv cenu získat.

4) Podle míry rizika vzniku závislosti je rozdělujeme na:
 Měkké (lehké): Patří sem látky, které jsou dostupné široké veřejnosti a dají se koupit v neomezeném množství. Například alkohol, tabák, káva, čaj.
 Tvrdé (těžké) : mají riziko vzniku závislosti a jejich užívání je rizikové

5) Dále se rozdělují podle účinků
• Halucinogenní látky výrazně mění kvalitu vědomí, psychiku, intenzitu a hloubku prožívání, dělají sluchové a zrakové halucinace, zvyšují intenzitu vnímání prostoru a barev. Neprojevuje se psychická ani fyzická závislost.
• Stimulacia neboli stimulanty jsou drogy, které působením na centrální nervový systém vyvolají pocity pohody, síly, energie a sebevědomí. Snižují chuť k jídlu a oddalují únavu a spánek. Neprojevuje se u nich fyzická závislost.
• Narkotická analgetika tlumí bolest a vyrábějí se ze dvou hlavních zdrojů buď z opiového máku, nebo ze syntetické suroviny. Jakmile je člověk na droze fyzicky závislý, a narkotické analgetikum nezíská, projeví se u něj abstinenční syndrom.

6) Psilocybin je látka obsažená v některých houbách rodu lysohlávek (psilocybe). Dále je v nich obsažen i další indolový alkaloid psilocin, oba alkaloidy jsou odvozené od tryptaminu. Albert Hofmann provedl analýzu lysohlávek a zjistil, že látky v nich obsažené jsou chemicky podobné biologicky účinným látkám obsažených v LSD. Podařilo se mu tyto látky synteticky připravit. Toxicita psilocybinu je velmi nízká. Houby obsahující psilocybin se dají jíst čerstvé nebo se dají vařit nebo z nich připravovat čaj. Také se mohou sušit na pozdější časy.

7) Po období latence (několik minut až hodina) se nejdříve projevují somatické příznaky (snížená srdeční činnost, rozšíření zornic, pocení, bolest hlavy, třesy). Celková doba intoxikace je 4-6 hodin. Mezi psychické příznaky patří například změny nálad, úzkost, deprese, stav euforie. Dlouhodobé užívání těchto hub vede k nevratným patologickým změnám vnitřních organismů, především jater. Jsou známé nálezy ztvárnění lysohlávek jako malé sošky typu „kámen- houba“ z Guatemaly."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53f9b35929416.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Drogy.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse