Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Transformace ekonomiky

Transformace ekonomiky


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z hodin pojednávající o změně ekonomiky v ČR po revoluci. Též definuje termín transformace ekonomiky.

Obsah

1.
Základní fakta
2.
Hlavní kroky
3.
Transformace v ČR
3.1.
Výchozí podmínky
3.2.
Jednotlivé kroky
3.2.1.
Privatizace
3.2.2.
Liberalizace cen
3.2.3.
Obnovení a udržení makroekonomické rovnováhy
3.2.4.
Restrukturalizace
3.2.5.
Daňová soustava
3.2.6.
Vznik České a Slovenské republiky
3.2.7.
Měnová odluka
3.2.8.
Kapitálový trh
3.2.9.
Vznik bank a pojišťoven

Úryvek

"Hlavní kroky:
- privatizace
- liberalizace cen
- liberalizace zahraničního obchodu
- demonopolizace – vznik konkurence
- restruktualizace ekonomiky (změna odvětvové kultury, odstranění neefektivních výrob – těžký průmysl)
- zavádění konvertibility měny (směnitelnost domácí měny za cizí)
- změn právních předpisů (ústava, daně, podnikání)
- opatření v sociální oblasti (životní minimum, sociální dávky, valorizace = zvýšení hodnoty měny za zboží)
- zapojení do mezinárodních organizací
o EBRD – Evropská banka pro obnovu a rozvoj, vytvořena pro transformující se ekonomiky
Transformace v ČR
Výchozí podmínky:
- silně centrálně řízená ekonomika
- ceny určované ministerstvem financí
- vnitřní i zahraniční obchod (Podniky zahraničního obchodu – mohly)
- RVHP – spolupráce se zeměmi V bloku
- Praktická neexistence soukromého sektoru
- Devastace životního prostředí
- Nízká vnější a vnitří zadluženost
- Zásobování vnitřního trhu (vyšší než například polsko)
- Pracovní síla zkušená a kvalifikovaná
- Demorfovaná odvětvová struktura NH – nutná změna (odstranění těžkého průmyslu, podpora terciální sféry)
Jednotlivé kroky:
Privatizace
- hromadný přesun vlastnických práv státního vlastnictví na soukromé
- byla rychlá a masivní
- restituce (navrácení majetku) – pouze majetek zabavený po roce 48
- malá privatizace (dražby – obchody)
- velká privatizace (kvuli nedostatku místního kapitálu)
o přímý prodej – zahraniční investoři
o kupónová privatizace (podpora obyvatelstva)
 1. a 2. Vlna; občané nad 18 let – kuponová knížka
 individuální investice (akcionář)
 investiční fondy (kolektivní investice, V. Kožený)
- navrácení majetku do vlastnictví měst a obcí, transformace vlast. práv v zemědělství"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52ec0c307397d.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Transformace_ekonomiky.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse