Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Transplantace

Transplantace

Kategorie: Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se důkladným způsobem věnuje problematice transplantace lidských orgánů a tkání. Po přehledu historie transplantace je zpracována otázka vyhledávání dárců orgánů, čekacích listin a imunosupresivní léčby. Následující pasáže se samostatně věnují transplantaci jednotlivých orgánů a tkání od ledvin po rohovku. Pokrývají kritéria indikace, techniku a průběh zákroku, možné komplikace nebo důsledky pro pacienta. Nakonec je nabídnut slovníček základní terminologie.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie transplantací
3.
Vyhledávání dárců orgánů
4.
Čekací listiny na transplantace a výběr příjemců
5.
Imunosupresivní léčba
5.1.
Základní koncepce imunosuprese
5.2.
Indikace imunosupresivní léčby
5.3.
Udržovací imunosuprese
5.4.
Klasifikace imusosupresivních látek
6.
Transplantace ledvin
6.1.
Indikační kriteria
6.2.
Kontraindikace
6.3.
Příprava pacienta
6.4.
Předoperační příprava, chirurgická technika TxL
6.5.
Imunosupresivní léčba
6.6.
Chirurgické komplikace
6.7.
Nechirurgické komplikace
6.8.
Výsledky transplantací ledvin
6.9.
Transplantace ledviny po anatomických a funkčních poruchách dolních močových cest příjemců
6.10.
Transplantace ledvin u dětí
6.11.
Závěr k transplantacím ledvin
7.
Transplantace pankreatu
7.1.
Indikační kritéria
7.2.
Technika transplantace
7.3.
Chirurgické komplikace
7.4.
Imunosupresivní terapie a rejekce
7.5.
Výsledky
7.6.
Metabolické důsledky transplantace pankreatu a vliv na orgánové kombinace
7.7.
Závěr k transplantaci pankreatu
8.
Transplantace jater
8.1.
Indikační kriteria
8.2.
Technika transplantace jater
8.3.
Pooperační péče
8.4.
Komplikace
8.5.
Funkce jaterního štěpu
8.6.
Rekurence původního onemocnění
8.7.
Imunosuprese
8.8.
Výsledky a kvalita života po TJ
8.9.
Závěr k transplantaci jater
9.
Transplantace srdce
9.1.
Indikační kriteria
9.2.
Chirurgická technika transplantace srdce
9.3.
Časná pooperační péče
9.4.
Poopreační komplikace
9.5.
Výsledky a závěr k transplantaci srdce
10.
Transplantace plic
10.1.
Indikační kriteria
10.2.
Dárce
10.3.
Operace
10.4.
Pooprační péče
10.5.
Komplikace
10.6.
Ambulantní péče
10.7.
Výsledky a závěr k transplantaci plic
11.
Transplantace kostní dřeně a kosti
11.1.
Postup
11.2.
Potransplantační komplikace
11.3.
Transplantace kosti
12.
Úvod do transplantace tkání
12.1.
Historie a současná praxe transplantací tkání
12.2.
Transplantace kůže
12.3.
Transplantace pojivových tkání
12.4.
Transplantace rohovky
12.5.
Ostatní transplantace tkání
12.6.
Xenotransplantace tkání
12.7.
Etické a právní otázky dárcovství tkání od živých a zemřelých dárců
12.8.
Praktické provádění odběrů tkání a jejich kontraindikace
12.9.
Zpracování tkání
12.10.
Konzervace tkání
12.11.
Opatření pro snížení rizika přenosu infekce transplantovanou tkání
13.
Základní terminologie

Úryvek

". Historie transplantací

Transplantologie je historicky vzniklý medicínský obor, který se vyvíjel na základě získávání poznatků a rozvoje transplantací orgánů a tkání. Zahrnuje legislativu transplantací, přípravu příjemce transplantátu, získávání orgánů k transplantaci, chirurgickou problematiku, poope-rační péči, imunosupresivní a antirejekční terapii.
Transplantace ledviny je v historii medicíny významným mezníkem, zůstane navždy první úspěšnou orgánovou transplantací. První experimentální transplantaci ledviny u psa provedl v roce 1902 vídeňský chirurg Emmerich Ullmann. Ledvina, kterou odebral a posléze transplantoval na krční cévy, vylučovala moč několik dní.
Pokrok v chirurgickém přístupu k transplantacím znamenalo vyvinutí techniky cévního stehu Alexisem Carrellem, za což byl v roce 1912 oceněn Nobelovou cenou.
Důležitým předělem bylo objevení principu umělé dialýzy a jeho uvedení do praxe panem Kolffem v roce 1945, čímž se získal čas pro vyhledání vhodné ledviny.
První doložená transplantace ledviny u člověka byla provedena v roce 1933 ukrajinským chi-rurgem J.J.Voronojem. První transplantace ledviny na území tehdejšího Československa byla provedena v Hradci Králové v roce 1961.
Od začátku padesátých let byly intenzivně zkoumány možnosti transplantace i dalších orgánů. Byly provedeny transplantace jater (Tom Starzl, Denver, 1963), pankreatu (Richard Lillehei, Minneapolis, 1966), srdce (Christian Barnard, Kapské Město, 1967), plic (James D.Hardy, Jackson, Mississippi, 1963). Transplantace zmíněných orgánů je v současné době na světě zcela rutinní metodou. Transplantace ledviny zajišťuje pacientům se selháním ledvin přede-vším výrazně lepší kvalitu života, transplantace srdce, plic, jater pacientovi zachraňuje život. Je odhadováno, že na zeměkouli každoročně transplantaci ledviny podstoupí asi 35 000 ne-mocných v přibližně 600 transplantačních centrech. V České republice se transplantují všechny uvedené orgány, problematická je jen transplantace u malých dětí. Počet transplantací ledvin v České republice v devadesátých letech prudce stoupl a v roce 1997 dokonce dosáhl 49 transplantací na milión obyvatel, čímž se ČR zařadila na druhé místo v Evropě v počtu transplantací ledvin ze zemřelých dárců.
Brzy po zahájení transplantací ledvin od zemřelých dárců, již koncem 60-tých a počátkem 70-tých let, se postupně vyvinuly systémy (programy) pro společné získávání orgánů a společný výběr příjemců. Jejich vnik byl původně motivován možností výměny ledvin mezi jed-notlivými transplantačními centry, ve snaze dosáhnout maximální HLA kompatibility mezi dárcem a příjemcem a zlepšit tak výsledky transplantací. S rostoucí potřebou orgánů od ze-mřelých osob pro transplantace srdce a jater se pak velmi rychle ukázalo, že dobře fungující společný transplantační program umožní také lepší využití zemřelých dárců zvýšením počtu multiorgánových odběrů. Zprvu regionální transplantační systémy se tak postupně vyvinuly v celostátní nebo dokonce nadnárodní programy a s přibývajícími zkušenostmi byla lépe a podrobněji definována pravidla spolupráce.
Pro odběry a transplantace orgánů od živých dárců bylo nutno definovat podmínky pro maxi-mální snížení zdravotního rizika dárců i příjemců a zabránit zneužití darování orgánů pro zisk. Potřeba odběrů od zemřelých dárců si vyžádala jednoznačnou definici způsobu stanovení smr-ti, podmínek posmrtného odběru a pravidel výběru příjemců pro odebrané tkáně a orgány. Ve většině zemí provádějících transplantace nabyl pravidla pro odběry a transplantace podobu legislativních norem, jimiž se všichni musí řídit. V řadě případů vznikly státní, nebo státem kontrolované instituce, které monitorují a hodnotí dostupnost a výsledky orgánových transplantací."

Poznámka

Součástí práce jsou ilustrace, grafy, fotografie a tabulka, rozsah čistého textu činí cca 33 stran.
Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24044
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse