Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Trénink a tréninkové prostředky překážkového běhu na 110 m

Trénink a tréninkové prostředky překážkového běhu na 110 m


Kategorie: Tělesná výchova - teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci nalezneme velmi stručný popis tréninkových prostředků a cvičení pro překážkový běh. Největší důraz je kladen na speciální překážkářskou rychlost, nechybí však ani rozpis celoročního tréninku.

Obsah

1.
Trénink rozvoje překážkářské rychlosti
2.
Odrazová síla
3.
Vytrvalost
4.
Prostředky zvyšující kloubní pohyblivost
5.
Cvičení pohybové koordinace a obratnosti
6.
Plánování celoročního tréninku

Úryvek


Tréninkové prostředky pro rozvoj spec. překážkářské rychlosti:
1) úseky z nízkého nebo polovysokého startu přes 1 - 6 překážek
2) úseky z prodlouženého náběhu na 1 překážku
3) úseky se zkrác. mezerami (o 1 až 2 stopy)
4) úseky s prodlouženými mezerami (5 - 7 plných běžeckých kroků)
5) kombinované úseky (střídavě tříkrokový a pětikrokový rytmus)
6) úseky se sníženými překážkami
7) úseky s postupně zvyšovanými překážkami
8) úseky s postupně snižovanými překážkami
9) úseky s postupně zvyšovanými překážkami a úseky s postupně snižovanými překážkami
10) úseky s postupně snižovanými a zvyšovanými překážkami
11) úseky s postupně zvyšovanými překážkami a zkracovanými vzdálenostmi

Úroveň rychlosti je podmíněna odrazovou silou, projevující se v příslušném rytmu. Síla je rozvíjena podobně jako u sprinterů, avšak větší důraz je kladen na posílení svalstva trupu (břišní a zádové svalstvo). Používáme:odrazová cvičení bez i se zatížením, běh s odporem, výběhy do svahu, posilování s činkami a na trenažerech."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_tvx0003.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Trenink_prekazkovy.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse