Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Trestní právo - výtah ze zákona

Trestní právo - výtah ze zákona

Kategorie: Právo

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přehledně zpracovaný výtah z trestního zákona a trestního řádu. Zabývá se obsahem, strukturou a fungováním trestního práva.

Obsah

1.
Pojem, funkce, základní zásady trestního práva hmotného
2.
Trestní zákon, základy trestní odpovědnosti
3.
Právní následky základu trestní odpovědnosti
4.
Zvláštní část trestního zákona
5.
Trestní právo procesní, základní zásady trestního řízení
6.
Subjekty trestního řízení
7.
Úkoly státního zastupitelství v trestním řízení
8.
Zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení
9.
Dokazování, průběh trestního řízení
10.
Řízení v trestních věcech mladistvých
11.
Obžaloba, návrh na potrestání, rozsudek, trestní příkaz

Úryvek

“2. TRESTNÍ ZÁKON, ZÁKLADY TESTNÍ ODPOVĚDNOSTI
Struktura trestního zákona:
a) část obecná – podmínky trestní odpovědnosti a ukládání sankcí
b) část zvláštní – jednotlivé skutkové podstaty trestních činů
!! Trestný čin a trest představují základní prvky trestní odpovědnosti!!
Základní prvky trestní odpovědnosti
Trestný čin má 2 stránky:
1) materiální, tj. nebezpečnosti pro společnost
2) formální, tj. znaky uvedené v zákoně označované jako skutková podstata trestného činu
Trest:
- trest (a za určitých podmínek i ochranné opatření) představují právní následek základu trestní odpovědnosti, tedy trestního činu. Trestní odpovědnost spočívá v následné reakci státu na spáchaný trestný čin, a to reakci trestem.
- Skutková podstata trestného činu představuje zákonný typ (model) trestného činu, přičemž popisuje konkrétní zakázanou formu jednání.
Příklady skutkové podstaty trestných činů:
- úmyslné usmrcení jiného
- užití násilí proti jinému nebo pohrůžka bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci
- uzavření manželství za trvání svého manželství
Trestný čin je tvořen čtyřmi prvky – objektem, subjektem, objektivní stránkou a subjektivní stránkou.
Prvky a obligatorní znaky trestného činu
Objekt:
- objektem je určitý vztah nebo zájem chráněný ve společnosti
- př: Trestný čin: vražda, objekt: lidský život
trestný čin: krádež, objekt: vlastnictví někoho jiného
trestný čin: neoprávněné podnikání, objekt: hospodářská soustava
Subjekt:
- subjektem je pachatel. Pachatel je charakterizován věkem a příčetností. Trestní odpovědnost z hlediska věku vzniká nejdříve v den, který následuje po dni 15. narozenin. Do dovršení 18 let věku podléhá pachatel mírnějšímu režimu trestní odpovědnosti jako mladistvý. Plná trestní odpovědnost dospělého pachatele vzniká v den následujícím po dni 18. narozenin.
Objektivní stránka:
- trestného činu je tvořena třemi znaky – jednáním, následkem a příčinným vztahem mezi jednáním a následkem.
= jednání – představuje jádro trestného činu. jeho podstatou je projev vůle pachatele navenek. Tuto vůli lze projevit konáním (př. úderem sekerou) i opomenutím (nepodáním léků, stravy).
= následek . se rozumí porucha či ohrožení chráněného zájmu.
Subjektivní stránka:
- trestního činu představuje především zavinění. Je to vnitřní (psychologický) vztah člověka k trestnímu činu. Zavinění má dvě formy – úmysl a nedbalost. Trestní zákon jako pravidelnou podmínku trestnosti vyžaduje úmysl. Nedbalost postačí tam, kde to zákon výslovně stanoví."

Poznámka

Obsahuje schéma.
Práce se hodí jako seminární práce, ale velmi dobře poslouží jako maturitní otázka, nebo jakýkoliv učební text.
Obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12118
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse