Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Trh s realitami ve středočeském regionu - diplomová práce

Trh s realitami ve středočeském regionu - diplomová práce

Kategorie: Bytová politika

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Vysoká škola finanční a správní, a.s., Praha 10

Charakteristika: Diplomová práce je zaměřena na realitní trh středočeského regionu. Popisuje, jak se pohybují ceny nemovitostí a vysvětluje, k čemu slouží cenové mapy. Dále jsou zde vypsány možnosti financování nemovitostí, postupy nebo typy hypotečních úvěrů. Praktická část se zaměřuje na aktuální příčiny pohybu cen nemovitostí na trhu. V současné době je třeba sem zahrnout i finanční krizi, která zasáhla v určité míře i realitní trh. V poslední části práce je popsán postup při prodeji nemovitosti. Jaké smlouvy jsou potřeba a jak nejlépe postupovat při výběru vhodné realitní kanceláře.

Obsah

0.
Úvod
Teoretická část
1.
Sektory bydlení
1.1.
Veřejný nájemní sektor
1.2.
Neziskový nájemní sektor
1.3.
Soukromý nájemní sektor
1.4.
Družstevní sektor
1.4.1.
Historie družstev
1.4.2.
Současnost družstev
1.5.
Vlastnický sektor
1.6.
Sektory bydlení v České republice
1.7.
Důležitost bydlení
1.8.
Bytový fond
1.8.1.
Struktura bytového fondu
1.8.2.
Bytová politika státu
1.8.3.
Cíle bytové politiky
1.8.4.
Dosavadní vývoj v oblasti bydlení
1.8.5.
Rámcová charakteristika současné situace v oblasti bydlení
1.8.6.
Situace v sektorech bydlení
1.8.7.
Efektivní bytová politika
1.8.8.
Funkce státu v bytové politice
1.8.9.
Bytové systémy
1.9.
Historie bytové politiky
1.9.1.
Fáze první
1.9.2.
Fáze druhá (od roku 1995)
1.10.
Nástroje bytové politiky
1.11.
Programy státní podpory bydlení v ČR
2.
Ceny bydlení a cenové mapy
2.1.
Analýza cen bydlení
2.2.
Faktory ovlivňující cenu nemovitostí
2.3.
Důležité informace pro vlastníky nemovitostí
2.4.
Cenové mapy
2.5.
Cenové mapy ustanovení
3.
Systém financování bydlení v ČR
3.1.
Historie hypotečního bankovnictví
3.2.
Co je to hypotéka
3.2.1.
Druhy hypoték
3.2.2.
Splácení hypotéky
3.2.3.
Úroky a fixace
3.2.4.
Poplatky
3.2.5.
Daňové úlevy
3.2.6.
Banky mající oprávnění k vydávání hypotečních zástavních listů
3.3.
Historie stavebního spoření
3.3.1.
Stavební spoření
3.3.2.
Účastníci stavebního spoření
3.3.3.
Průběh spoření
3.3.4.
Státní podpora
3.3.4.1.
Podmínky státní podpory
3.3.4.2.
Výše státní podpory
3.3.5.
Tvorba fondu stavebního spoření
3.3.6.
Jakou roli mají spořící klienti?
3.3.7.
Stavební spoření a jeho bezpečnost
3.3.8.
Efekty stavebního spoření
3.3.9.
Pro koho je vhodné stavební spoření
3.3.10.
Výhody a nevýhody stavebního spoření
Praktická část
4.
Aktuální situace na středočeském trhu s realitami a její příčiny
4.1.
Cenové mapy nemovitostí
4.1.1.
Rakovník
4.1.2.
Kladno
4.1.3.
Mělník
4.1.4.
Mladá Boleslav
4.1.5.
Nymburk
4.1.6.
Kolín
4.1.7.
Kutná Hora
4.1.8.
Benešov
4.1.9.
Příbram
4.1.10.
Beroun
4.1.11.
Praha
4.2.
Tržní cena bytu
4.3.
Index měsíční změny tržní ceny bytu a tržního nájemného
4.4.
Tržní nájemné
4.5.
Index měsíční změny tržní ceny bytu a tržního nájemného
4.6.
Regulované nájemné
4.7.
Vliv finanční krize na růst cen bytů rok 2008
4.7.1.
Finanční krize podpořila zájem o starší byty
4.7.2.
Nabídka novostaveb se vlivem finanční krize se snižuje
4.7.3.
V roce 2009 ceny nemovitostí klesají
4.7.4.
U bank vede pětiletá fixace úrokové sazby
4.7.5.
Odmítání bank při žádosti o hypotéku
4.8.
Průzkum trhu s nemovitostmi
4.8.1.
Průzkum respondentů, do jakého typu nemovitosti uvažují investovat
4.8.1.1.
Závěr
4.8.2.
Sociodemografie respondentů středočeského regionu podle toho, jak si plánují pořídit nemovitost
4.8.2.1.
Závěr
4.8.3.
Perspektiva hypotečního úvěru (v %)
4.8.3.1.
Závěr
4.8.4.
Jak ovlivnila finanční krize občany žijící ve středočeském regionu
4.8.5.
Sociodemografie respondentů ve středočeském regionu podle toho, jak hodnotí svou budoucí finanční situaci
4.8.5.2.
Závěr ke grafu č. 20
4.8.5.3.
Závěr ke grafu č. 21
4.8.5.4.
Závěr ke grafu č. 22
4.8.6.
Dotyk následků finanční krize
4.8.6.2.
Závěr ke grafu č.24
4.8.6.3.
Závěr ke grafu č. 25 a č. 26
5.
Příprava a realizace prodeje nemovitosti
5.1.
Základní kroky při prodeji nemovitosti
5.2.
Postup při prodeji nemovitosti
5.2.1.
Rezervační smlouva
5.2.2.
Zprostředkovatelská smlouva
5.2.3.
Budoucí kupní smlouva
5.2.4.
Zajištění financování
5.2.5.
Kupní smlouva, převod členský práv a povinností
5.2.6.
Úschova kupní ceny
5.2.7.
Návrh na vklad do katastru
5.2.7.1.
Katastr nemovitostí
5.2.8.
Daň z převodu nemovitostí
5.2.9.
Daň z nemovitosti
5.2.9.1.
Osvobození daně z nemovitosti
5.2.9.2.
Sazba daně
5.2.10.
Znalecký posudek
5.2.11.
Předávací protokol
6.
Závěr

Úryvek

"1.4.1 Historie družstev
První české družstvo bylo založeno roku 1847 tedy jen krátce poté, kdy v anglickém Rochdalu evidujeme založení vůbec prvního družstva v Evropě. Složitá historie i současnost českého družstevního hnutí ukázaly, že navzdory ne vždy příznivému politickému stavu a společenskému dění v zemi, družstevní organizace přežily. To proto, že jejich prvořadým cílem bylo vždy svépomocí a ve vzájemné součinnosti sloužit svým členům a zároveň přispívat ke zlepšování ekonomických a sociálních podmínek života společnosti.

1.4.2 Současnost družstev
V současné době má český družstevní sektor čtyři základní pilíře, kterými jsou družstva výrobní, spotřební, bytová a zemědělská. Každý ze sektorů se samozřejmě potýká se svými specifickými problémy a při analýze hlavních potřeb družstevního hnutí je třeba vycházet z této sektorové rozmanitosti, což se následně promítá i do rozmanitosti potřeb celého hnutí. Přesto jsou některé potřeby společné všem stávajícím družstevním sektorům, mezi nimi na prvním místě potřeba umožnit další rozvoj celého družstevního sektoru a sociální ekonomiky. Družstevní Asociace České republiky je partnerem mezinárodních vládních (třeba OSN, MOP) i nevládních organizací.

Postoje současné české vlády vůči družstevnímu sektoru nejsou příliš příznivé a jemu nakloněné. Přitom při zkoumání situace v řadě zemí Evropské unie můžeme zjistit, že tamní státní administrativy se k družstevnictví nestaví záporně, v některých zemích, například ve Francii, existují na vládní úrovni struktury, které jsou v této problematice kompetentní a družstevnictví je zde vnímáno jako jeden z významných sociálních a hospodářských nástrojů při řešení řady problémů .
1.5 Vlastnický sektor
Podíl vlastnického bydlení ve většině vyspělých evropských zemí od konce 2. světové války trvale stoupal. Tento trend je dán především ekonomickým rozvojem a růstem životní úrovně obyvatelstva. Mnozí lidé si neuvědomují, že je tato forma bydlení výhodná i z hlediska státu, protože přesouvá péči o bydlení na vlastníka.

Pořízení vlastnického bydlení se ve většině evropských států stává méně dostupné než v minulosti. Základním důvodem je především liberalizace finančních trhů a deregulace hypotečního bankovnictví, které není ochotno akceptovat vysoká rizika jako dříve. Ke snížení dostupnosti dále přispívá trvalý nárůst cen bydlení, hlavně nové výstavby, a také určité nejistoty, spojené např. s vysokou mírou nezaměstnanosti. Vlastnické bydlení se tak stává reálnou variantou především pro dobře situované domácnosti."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 43,5 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., Katedra řízení podniku a podnikové finance, Navazující magisterské studium prezenční.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18430
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse