Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Triblastica - Pseudocoelia + Schozocoelia

Triblastica - Pseudocoelia + Schozocoelia


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328, Příbram II

Charakteristika: Zápisky o pseudocoeliích a schizocoeliích. Popisuje hlavní znaky jednotlivých skupin Triblastic, uvádí základní a nejdůležitejší informace o jednotlivých zástupcích živočichů se třemi zárodečnými listy.

Obsah

A) SCHIZOCOELIA
B) PSEUDOCOELIA

Úryvek

"c TASEMNICE
 parazitují v tělech obratlovců (střeva)
 živiny vstřebávají povrchem
 kryty kutikulou
 na hlavičce – háčky = Spolex
 nákaza -> syrové maso
 dlouhá článkovaná bezbarvá těla

Tasemnice dlouhočlenná
 parazit člověka
 nákaza – vepřové či hovězí maso
 délka i několik metrů

Tasemnice bezbranná
 tělo – až 2000 článků a délka 10m
 nákaza – hovězí a vepřové maso

Měchožil zhoubný
 napadá šelmy
 přenašeči – ovce, kozy
 zavrtává se do plic a jater, vytvoří boubel (někdy velikosti kedlubny)

Škulovec široký
 má i víc než 10m
 oblasti hojného rybolovu => hostitelé jsou ryby
 výskyt: Kanada, Japonsko, Pobaltí

Řemenačka ptačí
 v rybách

3) PÁSNICE
 draví mořští živočichové
 žijí ve velkých hloubkách
 délka až 30m – největší bezobratlí
 bez dýchací soustavy
 zauzlinová nervová soustava
 3 pokrokové znaky:
 zřetelně vyrýsovaná hlava
 plně průchozí trávicí soustava
 oběhová soustava uzavřená v cévách"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x566c685cccba9.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Triblastica___Pseudocoelia___Schozocoelia.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse