Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Třicetiletá válka, české země po Bílé hoře

Třicetiletá válka, české země po Bílé hoře


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve zkratce líčí události třicetileté války a situaci v českých zemích po bitvě na Bílé hoře.

Obsah

1.
Třicetiletá válka
2.
České země po Bílé hoře
3.
Rekatolizace

Úryvek

"3) TŘICETILETÁ VÁLKA

- 1. část- 1618- 1620 (1621)- ČESKÁ
- 2. část- 1625 (1626)- 1629- DÁNSKÁ
- 3. část- 1630- 1635- ŠVÉDSKÁ

- Falc je dobyta- Nizozemí má strach, protože ještě neustále bojuje s Habsburky- hledá spojence
- pomáhá Anglie, Dánsko => vytvořena koalice, vysílají svá vojska
- 1626- 1627- poražena Albrechtem z Valdštejna
- český šlechtic, katolík
- 1634- Švédové poraženi
- Francie vstupuje do války (aktivně), protože za Ludvíka XIII. Se k moci dostává kardinál Richelier a ten a ten je proti Habsburkům
- Strany se dohadují na míru
- 1648- Vestfálský mír- mezinárodně uznána samostatnost
- Nizozemí + Čechy přichází o Lužice
- Dostávají se do Prahy- obsazují hrad, Malou stranu


4) ČESKÉ ZEMĚ PO BÍLÉ HOŘE

- zákaz panovníkovi konfiskovat (zabavovat) majetek politickým odpůrcům- nejsvobodnější zákoník
- sbor defensorů- kontroloři- měli pravomoc svolávat stavy, aby řešili situaci- většina nekatolická
- 1617- Ferdinand II. přijat za krále- 1621 po Bílé Hoře- potrestal české stavy- mohutné zatýkání, obsílky, mimořádné soudy- 236 otázek pro každého obžalovaného
- 21. 6. 1621- (Staroměstské náměstí)- odsouzeno a popraveno 27 českých pánů- 3 páni, 7 rytířů 17 šlechticů
- tuto popravu zajišťoval kat Midlář
- 10 hlav na Staroměstské mostecké bráně- sundány až za 10 let
- mezi popravenými rytíř Diviš Černý
- konfiskace majetku
- zabaveno 115 panství
- 1622- Ferdinand vyhlašuje generální Pardon- všichni se museli přiznat k tomu, v čem se provinili- byl jim zabavený pouze určitý majetek (166ti šlechtickým rodinám)
- silné drancování katolíků i nekatolíků
- Ferdinand potřeboval půjčit na válku => ustanovena soukromá obchodní společnost- půjčila Ferdinandovi 6 000 000 zlotých => právo provézt mincovní reformu- na rok vydávání nových mincí (osminová hodnota)

Silná rekatolizace
- pozvání Jezuitů- ničení hrobů protestantů
- vyhnání protestantů z university, která byla spojena s Klementinskou kolejí => Karloferdinandova akademie
- censura
- vyhnání nekatolických kněží => opuštění far => úpadek školství
- obnovení řízení zemského (10. 5. 1627): - Habsburkové- dědičná dynastie
- sněmy může svolávat jen panovník, ve sněmu církev
- úřední jazyky: Čeština i Němčina - jediné povolené náboženství = katolictví => někteří protestanti odešli- J. A. Komenský, Václav Hollar, Karel Škréta, Pavel Stránský"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510bed26bf473.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
30leta_valka_Bila_hora.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse