Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Tridentský koncil v procesu rekatolizace

Tridentský koncil v procesu rekatolizace


Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je o protireformaci v 16. století, zaměřuje se především na koncil tridentský - co znamenal, na co se zaměřoval a čeho se povedlo díky němu docílit. Dále je práce zaměřena na jezuity, na jejich činnost.

Obsah

1) Protireformace
2) Koncil tridentský
3) Jezuité

Úryvek

jezuité, členové katolického řádu řeholních kleriků (oficiálně Societas Iesu - Tovaryšstvo Ježíšovo) založeného jako misijní společenství Ignácem z Loyoly v roce 1534 a potvrzeného papežem 1540. Uspořádání řádu mělo vojenský charakter a autokratické rysy; v čele generál s neomezenou pravomocí, podléhající pouze papeži. Spiritualita řádu založena na exerciciích Ignáce z Loyoly. Řád se rychle rozrůstal; úspěšné misie v Americe, Africe a Asii. Podporoval vzdělání (zakládání škol a seminářů), řádoví teologové působili významně při jednáních tridentského koncilu. Ve Francii hlavní protivníci jansenismu. Na nátlak evropských panovníků řád v roce 1773 zrušen (kromě Pruska a Ruska), 1814 obnoven. V českých zemích jezuité od 16. stol.; značně přispěli k rekatolizaci, někdy i prostředky problematickými (viz též jezuité v Čechách a na Moravě). V současnosti patří k nejpočetnějším řádům. Angažují se v hromadných sdělovacích prostředcích, ve školství a v teologickém bádání, poskytují duchovní cvičení (exercicie).

Poznámka

Přehledná práce.
Je uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44eda75b3d19f.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Tridentsky_koncil_v_procesu_rekatolizace.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse