Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Trojjediný a Osobní Bůh

Trojjediný a Osobní Bůh


Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se snaží najít odpověď na otázku "Kdo je Bůh?" u různých filozofů a filozofických směrů. Uvádí názory Svatého Pavla, nebo Herakleita. Věnuje se otázce, kdo je osobní Bůh, či zda je Bůh živý. Zamýšlí se nad jeho pojetím, a významem pro člověka. Zmiňuje příběh Izraele s prvopočátky křesťanství. Vysvětluje výklad Trojjediného Boha – svaté trojice, Krista, i logu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Osobní Bůh
3.
Trojjediný Bůh

Úryvek

"Osobní Bůh

Osobní Bůh ne Bůh jako osoba.- Osoba pojem psychologický i filozofický. Tento pojem vzniká s významem Bůh, poté je teprve tento pojem aplikován na člověka. Bůh živý osobní je protipólem Boha neznámého. Bůh dá lidské tápající ruce podporu. Bůh o sobě tím něco sděluje – vyslovuje, ukazuje a daruje se = MANIFESTUJE SE Nezůstává uzavřený do nebe. Vzdálenost imanence od transcedence a jejich vzájemné pronikání. Člověk může, ale nemusí se manifestovat, ale i prapočátek může a nemusí se manifestovat. Transcendentální bytí – krása – jevení se; pravda - vyslovit se; dobro – darovat se. Vím co je Láska? Prapůvod – základem bytosti, která se může manifestovat do dějin světa i jednotlivce, který souhlasí nebo nesouhlasí. Prapůvod není časově ani fyzicky omezen. My přitom ani nevíme, co je čas, protože z něj nemůžeme vystoupit – objektivně posoudit. Prapůvod je v čase i mimo něj. Prapůvod vstupuje svobodně, dává ruku a vstupuje do lidského dramatu, aby mohl být vůbec nalezen. Živý Bůh je ten, který se dává poznat. Ze starého zákona Prapočátek je hledaný, nenalezený se manifestuje člověku. Židé nechtěli mít svého osobního Boha a odmítají Jahve. Ale Bůh chtěl mít tento národ. Abrahám není zachycen v Bibli v úvaze o Bohu, ale opouští svou kulturu, aby poznal prapočátek který se mu manifestoval, je osvícen (slovem); zdánlivé bláznovství. Abrahám se nechá oslovit, Prapočátek se manifestuje a začíná vést dialog. Zjevuje se jako živý host, který nemusí být přijatý. Toto není Abrahámova konstrukce vlastních úvah, jako například v Babylonské věži, kde jde o snahu člověka spojit imanenci s transcedencí. Mojžíš, kterému se Prapočátek zjevuje se ptá: Kdo jsi? A Bůh odpovídá: Jsem ten, který jsem. Člověk je nazvaný jménem a má možnost odpovědět nebo neodpovědět. Příběh Izraele má dialogický vztah s Bohem. Jsou vyvoleni ti, kteří ho předtím nehledali na rozdíl od jiných národů, kteří tuto snahu měli. Prapočátek je vede tudy, kudy oni jít nechtějí. Atheismus: já o něm nechci nic vědět, ale Prapočátek se bohužel manifestuje, neshoduje se s jejich představami. Bůh jsoucí vede Dialog. Ne Bůh filozofů, ale Oheň, všeobjímající světlo, jiné než u Platóna. Cíl dialogu je pomocná ruka – symbol svatby muž žena i Božské s kosmem. Ženich ukazuje je ruku nevěstě a ona ji chytne a on se objeví celý. Ruka protrhává uzavřené nebe a lidským rozumem uchopitelně se ukazuje. (symbol zjevení se Boha v Kosmu) Cíl dialogu je tedy zjevení tváře, jak člověka tak toho kdo se manifestuje. Později synonymum osoba – tvář (prví symbol divadelní maska). Tváří v tvář vzniká vztah, V starém zákoně: nesmíš vidět mou tvář, abys nezahynul. Tvář vede k extázi = vyvedení z klidu, člověk velmi těžko snáší být mimo sebe – extazis. Jednání jsoucího má svobodu zcela se manifestovat či ne. To zasahuje stejně jedince i společnost. Sám o sobě nepodléhá nutnosti se manifestovat. Manifestuje se člověku a tímto oslovením mění jeho situaci. Už nemůže nevědět a musí se rozhodnout souhlasit čine. Bůh se manifestuje ve starém zákoně i esteticky, protože my vnímáme smysly - spojení mezi smysli a vnitřním tušením. Bůh se dává poznat, ale neznásilňuje duši. Jeli Prapočátek živý a nekonečný, tak jak může být všude a zároveň člověk být autonomní? Když je on všude, jak může být také ty? Je láska.

Trojjedinný Bůh

O trojici toho víme velmi málo. Člověk je svobodný jako ten, kdo je schopen oslovit. Prapočátek tě miluje a chce abys ho miloval. Jak to, když je všude a všechno, jak může vzniknout Ty a láska. Kristus: Boha nikdo nikdy neviděl, ale Kristus nám o něm vypovídá, Kristu má jiný vztah s Prapočátkem než ostatní lidé. Bůh se stále více konkretizuje, stává se tělem jeho velikost i krize. Tajemný a skrytý (poznatelný jen osvícením) se náhle manifestuje. To nejuniverzálnější se stává nejpartikulárnějším. Je uprostřed dějin, ale zároveň na počátku i na jejich konci. Na vztahu mezi Kristem a Prapůvodem stojí celé křesťanství. O počátku vypovídá člověk – manifestuje Boha, ale i Kristus, Logos – na počátku dějin ne čas, ale prapůvod = Otec „ Na počátku bylo Slovo“- Logos. Trojice – něco bylo Prapočátek. Logos a Pneuma-duch. Logos je věčně u Prapočátku a stává se člověkem, nepřevtěluje se Prapoč. Láska pouze u jednoho?"

Poznámka

Práce obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: filx0005.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Trojjediny_osob_Buh.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse