Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Turistické informační centrum

Turistické informační centrum


Kategorie: Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává charakteristiku turistického informačního centra, jeho význam pro cestovní ruch, definici i primární funkce. Uvádí také přehled placených služeb, a to jak standardních, tak doplňkových.

Obsah

1.
Význam turistického informačního centra
2.
Primární funkce turistického informačního centra
3.
Definice
4.
Placené služby
4.1.
Standardní služby
4.2.
Doplňkové služby

Úryvek

"Turistické informační centrum
Význam turistického informačního centra v cestovním ruchu je primárně v uspokojení potřeb návštěvníka získat informace bezprostředně navazující na jeho motivaci cestovat. Takovou motivací je např. cesta za odpočinkem, za poznáním, za povinností (služební, pracovní apod.), za rodinou a přáteli, za sportem a kulturou,…
Primární funkcí TIC je pomoc cestujícím návštěvníkům zorientovat se v místě působení TIC a poskytnout jim všechny potřebné informace vedoucí k uspokojení jejich potřeb při jejich pobytu v oblasti. Tomuto cíli současně místně pomáhají mj. informační kiosky, tabule a cedule, místní obyvatelé a novodobě i internet café. Předností TIC je v tomto případě osobní kontakt a možnost aktivní pomoci.
Jeho úkolem je zdarma poskytnout návštěvníkovi všechny důležité informace a navázat s ním lidsky přívětivý kontakt, aby byl při pobytu v oblasti spokojen, rád se sem opakovaně vracel, jeho pobyt byl co nejdelší a pro region ekonomicky přínosný.
Turistické informační centrum či středisko (dále jen TIC) je účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení (město, region, turistická oblast) komplexní informace o všech službách souvisejících s cestovním ruchem.
- informace o možnostech ubytování a stravování, rezervace ubytování
- informace o turistických atraktivitách v místě a oblasti, tipy na výlet
- informace o kulturním, sportovním a společenském dění v místě a oblasti, rezervace vstupenek
- informace o autobusových a vlakových spojích, vč. informací o spojích MHD
- informace o místních firmách, obchodech, institucích a organizacích
- možnost získat zdarma propagační materiály o městě
Placené služby TIC
standardní služby:
- prodej vstupenek,
- faxová služba
- kopírování
- veřejná internetová stanice
- poskytování formulářů finančního úřadu"

Poznámka

Práce částečně čerpá z: http://www.holesov.mic.cz/tmp/dokumenty/3503.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47836748a3eea.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Turisticke_informacni_centrum.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse