Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Tvorba a řízení týmu

Tvorba a řízení týmu

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Etapy tvorby týmu - jejich charakteristika a průběh, etapa přípravy, etapa formování (orientační program, technika párování, stanovení mezí, skupinová diskuse), etapa krystalizace (skupinová diskuse, definování a vyjednávání rolí, definování odpovědnosti), etapa normování, etapa výkonu, etapa obnovy. Základní typy stylů řízení - jejich charakteristika a použití, autokratický (byrokratický) styl řízení, liberální styl řízení, demokratický (partnerský) styl řízení, autokraticko-demokratický styl řízení, autokraticko-liberální styl řízení. Tvorba a řízení týmu z hlediska praxe - hlavní a dílčí cíle ( nalézání specifické role a pracovní náplně v týmu, rozvoj kompetencí a „kompetentnosti“ členů týmu, snižování napětí a orientace na obsah práce a „pohodu v týmu“, zefektivnění práce), osobnostní kvality, situační faktory. Čím by se měl tým vyznačovat - je tvořen dvěma nebo více jednotlivci, kteří se navzájem ovlivňují, by měl zdůrazňovat význam koordinace činnosti, je relativně setrvalou pracovní skupinou, jejichž členové musí koordinovat své aktivity tak, aby dosáhli společných stanovených cílů, je skupina, v nichž mají jednotlivci společný cíl, a v níž pracovní činnosti a dovednosti každého člena na sebe účelně a plynule navazují.

Obsah

1.
Etapy tvorby týmu
1.1
Etapa přípravy
1.2
Etapa formování
1.3
Etapa krystalizace
1.4
Etapa normování
1.5
Etapa výkonu
1.6
Etapa obnovy
2.
Základní typy stylů řízení
2.1
Autokratický (byrokratický) styl řízení
2.1.1
Použití
2.2
Liberální styl řízení
2.2.1
Použití
2.3
Demokratický (partnerský) styl řízení
2.4
Autokraticko-demokratický styl řízení
2.5
Autokraticko-liberální styl řízení
3.
Tvorba a řízení týmu z hlediska praxe

Úryvek

"1.1 Etapa přípravy
Z pohledu manažera, který má být vedoucím týmu nebo vůbec z pohledu managementu firmy, který se rozhoduje o rozvoji týmové práce, by v této etapě mělo být zásadní otázkou, zda je tato forma v daném případě vhodná. Je zřejmé, že ne každá firma a ne každý úkol jsou vhodné pro týmovou práci. Prostředí ve firmě musí podporovat nejen vznik, ale také fungování a rozvoj týmů. Úkoly a aktivity, které mají být náplní činnosti týmu, musí být jasně definovány. Na základě toho je možné dobře sestavit tým a zjisti veškeré podmínky pro splnění úkolu.


1.2 Etapa formování
Touto etapou prochází především nově vznikající týmy, případně týmy procházející radikální změnou. Do jisté míry můžeme hovořit o formování i v situaci, kdy se vedoucím týmu stane někdo, kdo ho potřebuje poznat a chce zjistit, jakým způsobem funguje. V průběhu formování je třeba jasně definovat kdo a proč je členem týmu. Úlohou manažera je vysvětlit všem členům, co bude úlohou týmu, a co se od něj očekává. K přístupům, které mohou pomoci tuto fázi zvládnout, patří orientační program, technika párování, stanovení mezí a skupinová diskuze.
Orientační program – je zaměřen na nové členy týmu, je cílem,aby se tito dostatečně seznámili s fungováním a vazbami v týmu.Manažer a tým má pak naopak možnost poznat nově příchozího.
Technika párování – pomáhá se začleňováním nových členů do týmu. Noví členové týmu jsou přiřazeni zkušenějším pracovníkům, kteří je seznámí s fungováním týmu, s vykonávanou prací apod.
Stanovení mezí – je zaměřeno spíše na určování rámce, ve kterém by se měli členové týmu pohybovat. Do jisté míry jde o vysvětlení pravidel, jejichž dodržování se očekává. Zejména jde o pravidla komunikace, dodržování pracovního režimu apod.
Skupinová diskuse – tato fáze dává prostor všem členům týmu, aby se aktivně zapojili do tvorby pravidel fungování týmu, aby vysvětlili ostatním členům svoji představu o úloze v týmu, a aby se podíleli na případném stanovování cílů.

1.3 Etapa krystalizace
Tato etapa lze chápat jako určité vyjasňování mocenských pozic, zjišťování toho, jak ostatní budou reagovat, ujasňování vzájemných vztahů a odhalování případných rozporů. Jinak řečeno, členové týmu si na sebe musí zvyknout. Úlohou manažera je, aby udržel případnou diskusi v patřičných mezích, a aby zabránil vzniku destruktivních vztahů. Ty by se mohli již od počátku stát příčinou budoucího neúspěchu.
K technikám které lze v této fázi využít, patří skupinová diskuse, definování a vyjednávání rolí a definováni odpovědnosti.
Skupinová diskuse – je vhodným nástrojem v této fázi. Výhodou je, že členové týmu jsou aktivně zapojeni do řešení konfliktů a mají možnost konfrontovat svoje postoje s ostatními.

Definování a vyjednávání rolí – zaměřuje se na otázku vztahů a vzájemných očekávání členů týmu.Členové týmu musí být schopni poskytnout a přijmout zpětnou vazbu od ostatních.
Definování odpovědnosti – je využitelné v okamžiku, kdy jsou již definovány úkoly a činnosti, které je třeba udělat, a kdy je zřejmá úloha členů."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4795
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse