Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Tvorba cen - maturitní práce

Tvorba cen - maturitní práce

Kategorie: Cenová politika, Marketingový mix

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní práce si klade za cíl podat základní informace o ceně jako prvku marketingového mixu. Nejprve proto vymezuje pojmy marketing a marketingový mix a poté objasňuje prvky strategie stanovení úrovně cen. Následně představuje jednotlivé metody tvorby cen a postup při stanovení ceny nového výrobku a pravidel cenových změn, slev nebo srážek z ceny. Nezapomíná ani na výzkumy užívané v procesu stanovení ceny. Závěrečná část dodává výňatek ze zákona o cenách.

Obsah

1
Cíl a metodika práce
2
Slovo na začátek ...
3
Strategie stanovení úrovně cen
3.1
Cenové cíle
3.1.1
Přežití
3.1.2
Zisk
3.1.3
Zvýšení objemu prodeje
3.1.4
Tržní podíl
3.1.5
Stabilizace pozice firmy na trhu
3.1.6
Návratnost investic
3.2
Omezující faktory
3.2.1
Poptávka
3.2.2
Etapa životního cyklu výrobku
3.2.3
Náklady
3.2.4
Konkurence
3.2.5
Distribuce
3.2.6
Vliv ceny na ostatní výrobky firmy
3.2.7
Vláda
3.3
Vztah mezi poptávkou, náklady a ziskem
3.3.1
Poptávková křivka
3.3.2
Cenová elasticita poptávky
3.3.3
Analýza bodu zvratu
3.3.4
Určování ceny
4
Určení metod tvorby cen
4.1
Nákladové oceňování
4.2
Poptávkové oceňování
4.3
Soutěživé oceňování
5
Stanovení cen nových výrobků
6
Stanovení pravidel pro cenové změny
7
Stanovení pravidel pro slevy a srážky z cen
8
Struktura ceny ve veřejném stravování
9
Cenové výzkumy
10
Zákon o cenách
11
... a slovo na závěr
12
Přílohy (tabulka)

Úryvek

"3 Strategie stanovení úrovně cen

3.1 Cenové cíle
Při stanovování cíle si podnikatel musí položit základní otázku - čeho by chtěl dosáhnout. Dokáže-li si jasně odpovědět, pak má napůl vyhráno. Na tomto základě a na základě obecné firemní strategie se potom hledají řešení pro jednotlivé oblasti řízení (výroba, finance, marketing a personalistika). Podnikatel by měl vycházet z více stanovených cílů, ve kterých se budou promítat jak zájmy krátkodobé, tak dlouhodobé. Řada firem však ceny určuje zcela nahodile, což není perspektivním řešením do budoucna.

3.1.1 Přežití
Mezi základní cíle patří přežití firmy v těžkém konkurenčním boji. Je to krátkodobý cíl, kdy zisk se stává méně důležitým než samotné přežití. K takovým situacím dochází např. tehdy, jestliže na trhu s velkou konkurencí došlo náhle ke změně preferencí spotřebitelů nebo při ztrátě významných trhů. Potom většinou následuje rapidní snižování cen, které neobsahují žádný zisk nebo jsou dokonce ztrátové.

3.1.2 Zisk
Cíl "vydělat co nejvíce peněz" je zřejmě nejčastějším dlouhodobým cílem všech podnikatelů. Pokud si firmy vytyčí zisk jako cílový záměr, zpravidla usilují o jeho maximalizaci (to znamená, že v daném prostředí, čase, místě a za daných podmínek usilují o maximální zisk). V takovém případě jsou přípustné i krátkodobé ztráty, které jsou spojeny s výdaji např. na rozšíření distribuční sítě, zvýšenou propagaci, zavádění výrobků s nižšími cenami a podobně. Tyto krátkodobé ztráty lze chápat jako investice do budoucích zisků. Zisková maximalizace může být spojena s držením vysokých cen anebo s nákladovou minimalizací. V prvním případě narážíme ale na to, že při držení vysokých cen přilákáme konkurenci, která pak sníží ceny. U nákladové minimalizace zase hrozí zastarání firmy, protože se omezují veškeré výdaje. Podnik tak není schopný pružně reagovat na změny podmínek na trhu a ztrácí svoji pozici. Jestliže firma vyrábí více výrobků, často některé své produkty prodává s velmi nízkým ziskem, aby přilákala kupce. Spoléhá se tak na to, že zákazník jí zůstane věrný, oblíbí si její značku a že časem bude kupovat i její dražší výrobky.

3.1.3 Zvýšení objemu prodeje
Stanoví-li si firma růst objemu prodeje jako svůj cíl, pak neklade velký důraz na dosažení zisku nebo velikost tržního podílu. Tento krátkodobý zájem je spíše spojen například s výprodejem nadbytečných zásob nebo využitím přechodně nevyužité kapacity. Běžně se s tímto jevem setkáváme - povánoční nebo posezónní výprodej. Jeho cílem je uvolnění prostor pro nové zboží.

3.1.4 Tržní podíl
Zvyšování tržního podílu je častým marketingovým cílem. Tržní podíl je též jeden z hlavních ukazatelů pro stanovení pozice firmy na trhu. Tržní podíl podniku vyjadřuje procentuelně podíl prodeje podnikového produktu na daném trhu a to v porovnání k podílům hlavních konkurentů.
Chceme-li zvýšit tržní podíl, stanovíme zpravidla průměrné nebo podprůměrné ceny vzhledem ke konkurenci. Vedoucí pozice představuje pro firmu určitou výhodu. Vycházíme z úvahy, že se zvýšenou výrobou se nám sníží náklady. Rovněž konkurenti zpravidla vedoucí firmu respektují a zákazníci její výrobky (služby) vyhledávají, neboť se jedná o firmu prověřenou trhem, která skýtá záruky stability, stálé kvality a dobré servisní zázemí."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 1/3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25385
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse