Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Týdenní projekt pro MŠ na téma Vánoce - Metodika tělesné výchovy

Týdenní projekt pro MŠ na téma Vánoce - Metodika tělesné výchovyKategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22 Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl

Charakteristika: Práce obsahuje týdenní režim pro MŠ na téma Vánoce. Popisuje aktivity na každý den.

Obsah

1.
Pondělí
2.
Úterý
3.
Středa
4.
Čtvrtek
5.
Pátek

Úryvek

"Pondělí
Individuální hry a činnosti dětí
Přivítání s dětmi. Hry dle volby dětí – stavění se stavebnicí, hraní s hračkami, hraní s kostkami.
Hygiena a svačina
– 8 - 9 hod.
Dopolední činnost
Kuba řekl
Pohybový obsah: všechny druhy pohybů i zdravotní cviky, cvičení rovnováhy apod. – podle volby učitelky
Úkol: přesné provádění cviků, rychlá reakce na podnět, procvičení názvů cviků, soustředěná pozornost
Popis hry: Děti jsou volně rozptýleny na ploše, učitelka určuje cvik a sama jej předvádí i se slovním doprovodem. Děti cvik napodobují a opakují tolikrát, kolikrát určí učitelka.
Pravidla hry:
1. Děti cvičí jen tehdy, je – li cvik uveden slovy „ Kuba řekl“
2. Dítě, které se splete, je na chvíli vyřazeno ze hry, sedne si na lavičku a pomáhá učitelce kontrolovat ostatní.
3. Děti musejí provádět cviky přesně.
Metodické poznámky: Čím méně dětí zbývá ve hře, tím rychlejší může být střídání cviků s uvedením povelu „ Kuba řekl“ nebo bez něj. Pro zpestření je možné zařazovat i některé humorné prvky – zavřít oči, otevřít ústa, „dlouhý nos“,…
Volba cviků závisí na zařazení hry do režimu dne, to znamená, že učitelka vybírá cviky filozoficky vydatnější, rychlejší nebo naopak pro uklidnění, atd
Oběd
Odpoledne
- pro některé děti si přijdou po obědě rodiče, ostatní jdou spát a poté si dokončují aktivity, které nestihly dopoledne nebo hrají další hry.

Na kocoura a myšky
Pohybový obsah: běh, pohotový přechod do lehu
Úkol: rychlá reakce na situaci, postřeh, práce ve skupině
Popis hry:
Děti jsou rozděleny na dvě skupiny o stejném počtu. Polovina dětí vytvoří kruh a postaví se do stoje rozkročného. Druhá polovina představuje myšky, které jsou uvnitř kruhu. Opodál stojí jedno dítě – kocour a předstírá, že spí. Děti v kruhu říkají:
„Lezte, myšky milé, kocour v dálce spí,
Až přijde zlá chvíle, vlezte do díry!“

Na ta slova myšky vylézají z kruhu a pohybují se volně po herně, běhají a skáčou. Kocour se probudí, zamňouká a začne myšky chytat. Ty se zachraňují tím, že se snaží vlézt zpět do kruhu nebo si alespoň lehnou na břicho pod nejbližší rozkročené dítě. Po nějaké době se děti vystřídají. Děti, které dělaly kruh myškám jako domeček se stávají myškami a mění se i kocour.
Pravidla:
1. Myšky vylézají z kruhu po dokončení říkanky a vracejí se do kruhu až po zamňoukání kocoura.
2. Děti při prolézání by se neměly dětí ve stoji rozkročném dotknout.
Metodické poznámky: Úlohy dětí střídáme. Můžeme vymyslet i jinou říkanku.
Můžeme hrát jak uvnitř tak i venku."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5348f07c1aabf.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Projekt_MTV.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse