Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Týdenní režim pro MŠ na téma Léto

Týdenní režim pro MŠ na téma LétoKategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22 Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl

Charakteristika: Práce obsahuje týdenní režim na téma léto. Je zde rozepsána každodenní činnost.

Obsah

1.
Pondělí
2.
Úterý
3.
Středa
4.
Čtvrtek
5.
Pátek

Úryvek

"STŘEDA
Ráno: Příchod dětí do školky, volné hry - Ranní hry dle vlastní volby a přání dětí.
Dopolední činnost : Pozdrav slunci
Celou sestavu cvičíme minimálně 4x, plynule v souladu s dechem. Při cvičení s dětmi doplníme jednotlivé cviky básničkou či krátkým příběhem o sluníčku, o jeho blahodárných účincích na nás i na přírodu.
Postup:
1) Základní pozicí je stoj spojný, ruce volně podél těla.
2) S výdechem spojíme dlaně před hrudníkem.
3) S nádechem vzpažíme ruce a zakloníme se.
4) S výdechem se ohneme do hlubokého předklonu, prsty nebo dlaně položíme vedle chodidel na podložku.
5) S nádechem přejdeme do vzporu dřepmo levou nohou: zanožíme levou nohu a pravou nohu posuneme mezi ruce (na plném chodidle), zakloníme hlavu.
6) S výdechem přejdeme do pozice HORY:zanožíme pravou nohu k levé noze, zvedneme pánev.
7) S výdechem přejdeme do polohy HOUSENKY: přes klik se přesuneme do vzporu ležmo -bradu a hrudník máme na podložce, pánev vysazenou vzhůru, kolena a prsty na nohou jsou opřeny o podložku, ruce jsou na podložce pod rameny.
8) S nádechem plynule přejdeme do lehu na břiše a po té do polohy KOBRY: zakloníme hlavu a pohledem směřujeme vzhůru, nohu zůstávají na podložce uvolněné.
9) S výdechem přejdeme do pozice HORY: ruce a nohy se opírají o podložku, zvednutá pánev.
10) S nádechem přejdeme do vzporu dřepmo pravou nohou: zanožíme pravou nohu a levou nohu posuneme mezi ruce (na plném chodidle), zakloníme hlavu.
11) S výdechem přinožíme pravou nohu a přejdeme do hlubokého předklonu, prsty nebo dlaně položíme vedle chodidel na podložku.
12) S nádechem vzpažíme ruce a zakloníme se.
13) S výdechem spojíme dlaně před hrudníkem.
14) Končíme základní pozicí: stoj spojný, ruce volně podél těla.

Dopolední svačina : Rohlík s máslem a džemem, jablko, ovocný čaj
Pobyt venku, pohybová chvilka: Výlet k řece
Hned po svačince se celá třída dětí s paní učitelkami vydají na malý výlet k řece. S sebou si vezmou usušené pečivo, kterými budou krmit ryby a vodní ptactvo. Děti si utvoří dvojice, se kterými půjdou za ruku a paní učitelka opatří první dvojici vepředu a poslední dvojici vzadu reflexními vestičkami.
Hygiena, oběd : Po výletě si všechny děti umyjí ruce a usednou ke stolu, kde je jim servírován oběd.
• Polévka : rajská
• Oběd : Uzené maso, hrachová kaše, okurek, chléb, džus, čaj
Odpolední odpočinek: Děti se převléknou do pyžama a ulehají do postýlek. Následuje spánek, relaxace, odpočinek. Dětem je předčítána Pohádka vosy Vanesy ( viz příloha č.4)
Činnost po obědě: Slunečná slunečnice
Potřebujeme: žluté, zelené a hnědé tvrdé papíry, lepidlo, nůžky, kružítko, tužku, neloupaná semínka slunečnice
Postup:
1) Po předkreslení slunečnice od paní učitelky, děti vystřihnou 2 x požadovaný tvar.


Obr.č. 4
2) Vystřihnuté tvary slunečnice středy spojíme tak aby se zoubky nepřekrývaly, ale byly mezi sebou. Z hnědého papíru vystřihneme kruh, jako střed slunečnice.Obr.č. 5
3) Kruh nalepte doprostřed květu, potom ho natřete lepidlem (nejlépe lepidlem Herkules, který po zaschnutí zprůhlední) a do lepidla nasypte semínka slunečnice.
Než lepidlo dobře zaschne, tak si připravíme zelený papír na stonek a list. Vystřihneme ze zeleného papíru tvar obdélníku, který následně smotáme do tvaru stonku, na konci slepíme. List vystřihneme. Poté vystřihneme list a přilepíme ho ke stonku.


Obr.č. 6
4) Teď už jen nalepíme stonek ke květu a slunečnice je hotová.


Obr.č. 7"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu 1,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5348ef68a5b01.zip (406 kB)
Nezabalený formát:
MPZ_Tydenni_rezim_Leto.doc (492 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse