Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Týrání dětí - absolventská práce

Týrání dětí - absolventská práce

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá příčinami a formami zneužívání dětí a psychologickým dopadem na oběti. Přibližuje proces krizové intervence a rodinné terapie. Uvádí typologii rodin, které jsou náchylné k fenoménu týrání dětí. Charakterizuje legislativní normy, které se zabývají dětskými právy. Cílem práce je přiblížit tento fenomén.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení syndromu CAN a formy týrání dětí
2.1
Formy týrání a zneužívání
2.2
Rozdělení týrání a zneužívání dětí podle osoby pachatele
3.
Rodina jako instituce s přítomností násilí
3.1
Sociologické hledisko
3.2
Modely pro popis rodiny, v nichž dochází k násilí a zneužívání
4.
Motivy a cíle pachatelů
5.
Následky týrání a zneužívání
6.
Prevence sociálně patologických jevů
6.1
Prevence sexuálního zneužívání a týrání
7.
Krizová intervence
7.1
Definice krizové intervence
7.2
Principy krizové intervence
7.3
Proces krizové intervence obětem týrání a zneužívání
7.3.1
Telefonická krizová intervence
7.3.2
Tváří v tvář osobám, které se staly oběťmi týrání a zneužití
8.
Terapie a rodinná terapie
8.1
Hodnocení postoje rodiny k týrání a zneužívání dětí
9.
Ochrana práv dítěte
9.1
Mezinárodní legislativní normy
9.1.1
Úmluva o právech dítěte - Z č. 104/1991 Sb.
9.1.2
Deklarace práv dítěte
9.1.3
Evropská sociální charta
9.1.4
Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
9.2
Legislativní normy ČR
9.2.1
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
9.2.2
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
9.2.3
Trestní zákon č. 140/1961 Sb.
10.
Bazální potřeby dětí
11.
Praktická část
11.1
Vyhodnocení dotazníků
12.
Závěr
13.
Shrnutí
14.
Summary
15.
Seznam použité literatury
16.
Příloha č. 1 - dotazník

Úryvek

"3 Rodina jako instituce s přítomností násilí
3.1 Sociologické hledisko
Mezi faktory ovlivňující chování členů rodiny můžeme zařadit:
a) čas jako rizikový faktor
Vzájemná interakce členů rodiny je z časového hlediska mnohem delší než čas, který jednotliví členové rodiny tráví v interakcích s jinými lidmi. Platí zde přímá úměrnost: čím více času tráví členové rodiny ve vzájemných interakcích, tím větší je riziko vzniku konfliktu.

b) pestrost činností a zájmů
Pro rodiny, v nichž dochází k týrání a zneužívání je typické nepřiměřeně negativní nenávistné chování mezi jednotlivými členy rodiny. Nedostatek tolerance není výjimkou v těchto rodinách. To je důvod, proč rodiče týrající své děti mají tendence vnímat některé specifické projevy spojené s normálním vývojem dětí jako nepřátelské a vzpurné chování (např. v pubertě).

c) intenzita prožívání
Rodiny zneužívající a týrající děti mají extrémně vysokou míru prožívání. Dalšími znaky mohou být vzájemný antagonismus , vysoký stupeň kritičnosti, vyhrožování, atp.

d) rizikové situace
V rodinách, ve kterých dochází k týrání a zneužívání, dochází ke konfliktům. Jde například o spory jak mezi mladšími dětmi a teenagery, tak mezi chlapci a dívkami, muži či ženami. Tyto konflikty úzce souvisejí s rozdíly v názorech na vhodnost dané volby nebo například situace, které všichni dobře známe – jaký program se bude v televizi sledovat či jaký automobil si rodina pořídí, atp. V těchto sporech jsou zřejmí vítězové a poražení. Rodiny s patologickým jevem nemají dostatečné společenské dovednosti k tomu, aby se vyrovnaly s těmito rozdíly a vyřešily tyto každodenní spory společensky přijatelným způsobem.

e) právo ovlivňovat
V rámci rodiny dochází k tomu, že silnější člen má právo ovlivňovat slabší členy a jejich hodnoty, postoje a chování. Rodiče v rámci výchovy mají požadavky, které zahrnují míru kontroly a reakce. Existují dva extrémní přístupy: buď rodiče zneužívají své moci, anebo si dětí vůbec nevšímají a nekladou na ně žádné nároky. Obě varianty jsou pro budoucí vývoj dítěte nežádoucí, protože mají dopad na společenskou obratnost, bezprostřednost, formování svědomí a intelektuální výkonnost.

f) rozdíly ve věku a pohlaví
Rodina je seskupení lidí různého věku a pohlaví s ustálenými názory, postoji na společenské postavení jednotlivých pohlaví a uplatňování jejich autority. Mnoho rodin v dnešní společnosti vzniklo ne zcela přirozeným způsobem, tzn. děti a rodiče k sobě přicházejí v různých životních fázích, zaujímají různá generační postavení a mají za sebou rozdílnou minulost.

g) přisuzované role
Společnost má ve svých normách či pravidlech zakotveno postavení a roli matky a roli otce. Má vybudovanou jakousi představu, jakým směrem se má socializace dětí ubírat a tím dává dospělým práva klást nároky na děti během výchovy.

h) soukromí
Rodina v dnešní době je soukromou institucí, která je uzavřená před společností a jejími pravidly. S rostoucí mírou soukromí, klesá míra kontroly. Rodiče týrající své děti mají extrémně deformovanou percepci okamžiku, kdy je vhodné děti potrestat."

Poznámka

Práce obsahuje grafy a tabulky. Čistý text dosahuje cca 30 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17365
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse