Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > USA od konce 18. století do konce občanské války

USA od konce 18. století do konce občanské války


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin podávají základní přehled politické a hospodářské situace ve Spojených státech od závěru 18. století do konce občanské války.

Obsah

1.
USA od závěru 18. století do konce občanské války

Úryvek

"- Texas, Nové Mexiko, Kalifornie- získává od Mexika ve válce (1846- 48)
- Florida- koupena od Španělska
- Aljaška- koupena od Ruska
- 41 mil. obyv.- 4 mil.- černí otroci, 100 tisíc indiáni
- hranice s Kanadou ustálena smlouvou na 49. rovnoběžce
- 1820- 60- Irové, Němci, Skandinávci, Slováci, židé- asi 5 mil.- dělníci, rolníci, měšťané
- posouvání hranic na západ – indiáni přesouváni do rezervací- vymizení některých kmenů
- další problém- černoši- 310 tis. Lidí vlastnilo 4 mil. otroků
- na jihu- bavlníkové plantáže (Texas, Florida, Luisiana, J. Karolina, Mississippi, Georgia)
- na severu- před koncem 18. stol. zrušení otroctví
- J- častý nákup otroků, nákup na techniku => nebudovali silnice, kanály atd. , nerozvíjel se průmysl => zadlužují se => půjčují si od severu (ten byl centrem průmyslu, textilu, obchodu s Evropou, Asií…)
- středozápad- obilnice (území Mississippi a Ohia)
- Nebraska proti otroctví
- 1861- Kansas vstoupil do Unie => zrušení otroctví
- strana republikánská a demokratická
- republikánská- proti otroctví, strana severu, Abrahám Lincoln
- demokratická- pro otroctví, strana jihu
- 1860- Lincoln prezidentem
- 1861- 11 států se sjednotilo a vystoupilo z Unie => vytvořilo konfederaci, hl. m.- Richmond
- 1861- 1865- občanská válka- Sever X Jihu
- cíl Unie- dobít hl. město, blokovat přístavy (jihu), ovládnout Mississippi- generál Grant
- konfederace- snaha o obraný boj- generál Lee
- 1863- Jih- hospodářské potíže
- 1. 1. 1863- zrušení nevolnictví dekretem Lincolna
- 1863- bitva u Gettysburku- sever vítězí
- 1865- obsazení hl. m. => konec války
- rekonstrukce jihu- demokratizace politického života
- 14. 4. 1865- Lincoln zastřelen ve Washingtonu
- zrušení otroctví- dodatek č. 13 v americké ústavě
- republikáni- chtějí ochránit domácí průmysl CLY
- demokraté- volný obchod, proti monopolům
- nejvyšší instituce- 1) prezident
2) kongres- sněmovna reprezentantů- představitelů stran ; senát- hájí zájmy
státu
3) nejvyšší soud"

Poznámka

Časové údaje jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510e360a24da4.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
USA_v_19_stoleti.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse