Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Účetní a daňové aspekty občanského sdružení - absolventská práce

Účetní a daňové aspekty občanského sdružení - absolventská práce


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Předmětem absolventské práce je rozbor účetního a daňového režimu občanského sdružení. První kapitola se věnuje právní úpravě občanského sdružení, jeho založení, orgánům či zániku. Stěžejní části textu zaměřené na účetnictví a daně obsahují jak řadu obecných poznatků z dané problematiky, tak jejich specifikaci pro oblast občanského sdružení. Poslední kapitola zachycuje daňový režim konkrétního občanského sdružení a podává praktickou ukázku podání daňového přiznání.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika občanského sdružení
2.1.
Založení a vznik občanského sdružení
2.2.
Zrušení, likvidace a zánik občanského sdružení
2.3.
Orgány občanského sdružení
2.4.
Činnost a hospodaření občanského sdružení
3.
Účetní režim občanského sdružení
3.1.
Účetní předpisy
3.2.
Vedení účetnictví
3.2.1.
Jednoduché účetnictví
3.2.2.
Zjednodušený rozsah vedení účetnictví
3.2.3.
Plný rozsah účetnictví
3.3.
Účtová osnova a účty
3.4.
Specifikace účtování u občanských sdružení
3.4.1.
Finanční účty
3.4.2.
Náklady a výnosy
3.4.3.
Účtování o pohledávkách a závazcích
3.4.4.
Zásoby
3.4.5.
Dlouhodobý majetek
3.4.6.
Opravné položky
3.4.7.
Účtová třída 9
3.5.
Účetní závěrka
3.5.1.
Rozvaha
3.5.2.
Výkaz zisků a ztrát
3.5.3.
Příloha
3.5.4.
Výroční zpráva
3.6.
Rozdíly mezi jednoduchým účetnictvím a účetnictvím podvojným
4.
Daňový režim občanského sdružení
4.1.
Daň z příjmů právnických osob
4.1.1.
Výsledek hospodaření a základ daně
4.1.2.
Rozdělení příjmů
4.1.3.
Náklady (výdaje) občanských sdružení
4.1.4.
Zjištění základu daně
4.1.5.
Odčitatelné položky
4.1.6.
Slevy na dani
4.1.7.
Daňové přiznání
4.2.
Daň z nemovitosti
4.3.
Daň silniční
4.4.
Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí
4.5.
Daň z přidané hodnoty
4.6.
Daně spotřební
5.
Daň z příjmu konkrétního občanského sdružení
6.
Závěr

Úryvek

"2 Charakteristika občanského sdružení

Občanské sdružení lze charakterizovat jako specifickou organizaci lidí se společnými zájmy a cíli, k jejichž naplnění je účelné a praktické spojit úsilí a činnost. Nezakládají se k výdělečné činnosti. Tato právní forma nemůže také nahrazovat jinou právní formu, jež by měla zajišťovat výkon určitých povolání. Prioritně se tedy předpokládá, že občanské sdružení se zakládá v různých oblastech života společnosti a především k uspokojení zájmů svých členů a občanů v jejich okolí.

Základním pilířem pro existenci občanských sdružení je právo občanů se svobodně sdružovat. Toto právo je v České republice zajištěno již Listinou základní práv a svobod, a to v článku 20. Občanská sdružení můžeme zařadit do kategorie nestátních neziskových organizací. Tyto organizace jsou chápány jako instituce, které existují mimo státní struktury, a jejich aktivity mohou naplňovat zájmy veřejné. Mají pět základních vlastností, podle nichž jsou:
- institucionalizované – tedy mají určitou institucionální strukturu
- soukromé – jsou odděleny od státní správy a nejsou jí ani řízeny
- neziskové – nelze u nich rozdělovat vzniklý zisk mezi vlastníky nebo vedení organizace
- samosprávné a nezávislé – dokážou řídit samy sebe a nejsou ovládány zvenčí ani státem, ani jinou organizací
- dobrovolné – využívají dobrovolnou účast na svých aktivitách

Charakteristickým znakem občanského sdružení je členská základna. V praxi jsou zakládána občanská sdružení s rozmanitým zaměřením, např. na provozování sportu, ochrany přírody a přírodních zdrojů, zájmové činnosti dětí a mládeže, kultury, vzdělání aj.

Legislativa

Občanské sdružení může mít formu spolku, svazu, hnutí, klubu, společnosti i odborové organizace a je založeno na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, dle kterého se mají občané právo svobodně sdružovat.
Občanské sdružení (dále jen OS) je nezisková organizace charakteru právnické osoby, která nebyla zřízena nebo založena za účelem podnikání. OS je způsobilé mít práva a povinnosti dle § 18 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Mezi další předpisy, jimiž se NO řídí, patří mimo jiné zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a novel."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky a schéma, rozsah čistého textu činí cca 31 stran.
Všechny cíle vytčené v úvodu práce nejsou v textu naplněny.
Některé pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23749
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse