Účetnictví


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obahuje jednoduché základy účetnictví. V práci jsou uvedeny způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti, finanční a manažerské účetnictví, účet podstata a forma, rozpis rozvahy do účtu, základní změny na rozvahových účtech, výsledkové účty, podrozvahové účty, třídění účtů.

Obsah

1.
Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti
2.
Finanční a manažerské účetnictví
3.
Účet podstata a forma
4.
Rozpis rozvahy do účtu
5.
Základní změny na rozvahových účtech
6.
Výsledkové účty
7.
Podrozvahové účty
8.
Třídění účtů

Úryvek

"3. Základy účetnictví
3.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti

• Dokonce roku 2003 existovali dvě účetní soustavy – jednoduché a podvojné účetnictví
• Od 1.1.2004 bylo jednoduché účetnictví podnikatelských subjektů zrušeno a nahrazeno daňovou evidencí."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a příklady účtování o rozsahu cca čtyř stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5769674729370.zip (2808 kB)
Nezabalený formát:
Zaklady_uetnictvi.doc (2921 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse