Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s řídícím cyklem v managementu. Vyjmenovává, a postupně charakterizuje jeho čtyři základní fáze, které na sebe navazují. Jsou to, plánování, organizování, vlastní řízení a kontrola. V práci je zmiňováno řízení plánem, kde se porovnávají krátkodobé rozpočty se skutečnými výsledky. Jsou zde velmi stručně popsány výhody řízení podle odchylek. V závěru je charakterizována finanční kontrola.

Obsah

1.
Řídící cyklus
2.
Plánování
3.
Řízení a kontrola
4.
Manažerské účetnictví

Úryvek

"Podle nejnovějších přístupů lze v managementu najít určitý řídící cyklus, který je vlastně podkladem pro řízení. Takovýto řídící cyklus má čtyři základní fáze, které na sebe navazují. Jsou to: plánování, organizování, vlastní řízení a kontrola.
Jakákoli podnikatelská činnost musí být plánována. Přestože všechna vedení kterékoli firmy plánují, existují podstatné rozdíly ve způsobu a rozsahu plánování. Manažer malého podniku může nosit všechny své plány v hlavě včetně veškerých detailů, jiní mohou propočítávat kalkulace na zadní staně použitých dopisních obálek. Tím, jak podnik roste co do velikosti a složitosti je nutno jednotlivé linie řízení oddělit. Člověk ve vrcholové řídící funkci nemá už vše ve svých rukou a podobně žádný specialista-manažer nemůže obsáhnout všechny detaily práce svých spolupracovníků. Za těchto okolností vzniká silná potřeba formalizace plánování a řídících technik. Taková formalizace vyžaduje přenesení plánů a postupů na papír, přičemž plány pro všechny různé činnosti mají stejnou formu a stejný postup vzniku. Plánování a řízení má tyto aspekty:
1) Dlouhodobé plánování - dívá se na firmu, trh a okolí na několik let dopředu, stanoví strategii dlouhodobého růstu
2) Projekční plánování - předpovídá jak budoucí peněžní toky (Cash flow) budou ovlivněny připravovanými projekty
3) Krátkodobé plánování (rozpočetnictví) - dává dohromady první část dlouhodobého plánu s prováděnými projekty
4) Zjišťování skutečných výsledků - porovnání s plánem
5) Řízení - běžné řízení každodenních detailních činností, zajištění souladu skutečných výsledků s krátkodobým plánem

Nyní blíže k jednotlivým činnostem plánování. Dlouhodobý plán je obvykle sestavován ve všeobecných údajích, aby poskytl povšechný směr pro řadu let dopředu. Dále je pak dělen na kratší plánovací období. Detailní rozpočty se připravují také pro každou oblast činností tak, aby byly podkladem pro sestavení celkového rozpočtu. Rozpočet je sestavený plán vyjádřený v kvantitativních údajích. Je to vlastně výkaz budoucích operací ve vybraném časovém období. Ke krátkodobým rozpočtům patří rozpočet tržeb, výroby, požadavků na pracovní síly a materiál, rozpočet nákupů, výrobního zařízení, režijních nákladů apod. Celkový hlavní rozpočet pak obsahuje předpovědi výsledovky, rozvahy a požadavků na výši hotovosti resp. platební schopnosti v průběhu plánovaného období. Sestavení hlavního rozpočtu je nejdůležitější etapou plánování, neboť je nutno předpokládat a zajistit takové vstupní podmínky, aby bylo možno dosáhnout kvalitních výsledků.
Jestliže byl vybrán vhodný plán je nutno jej kontrolovat a určovat odchylky popř. změnit plán. V oblasti řízení plánem se porovnávají krátkodobé rozpočty se skutečnými výsledky a podobně se srovnává i hlavní plán se skutečnou rozvahou a výsledovkou. Hlavní význam je v tom, že nejen porovnávají, ale také hledají příčiny rozdílů. Pozornost manažerů je směrována k odlišnostem od rozpočtu s cílem změnit situaci, dokud je ještě čas. Tento důležitý aspekt řízení dává vznik termínům účetnictví podle odpovědnosti a řízení pomocí odchylek. Řízení pomocí odchylek má tyto výhody:"

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: 4manucto.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Ucetnictvi_pomucka_planovani_rizeni.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse