Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Účetnictví - výpisky ze skript

Účetnictví - výpisky ze skript


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje stručné charakteristice 25ti okruhů týkajících se úprav účetnictví, jeho funkce, právní úpravy, norem, obsahu, a účtování jednotlivých položek.

Obsah

1.
Právní úprava účetnictví
1.1
Podstata a význam účetnictví a účetní soustavy
2.
Účetní dokumentace
2.1
Druhy účetních dokladů,náležitosti, oběh dokladů,kontrola
3.
Dlouhodobý majetek
3.1
HDM,NDM,FI,opotřebení majetku
4.
Oběžný majetek
4.1
Členění,účtování pořízení zásob
5.
Rozvaha hotelu
5.1
Podstata, význam, inventura, inventarizace
6.
Rezervy
7.
Účtová osnova
8.
Směnka
9.
Daňová evidence
10.
Účet a jeho charakteristika a členění účtů
11.
Základy daňové evidence
12.
Daň z přidané hodnoty
13.
Daň z příjmů
13.1
Fyzických osob
13.2
Právnických osob
14.
Evidence výnosů
15.
Časové rozlišení N a V
16.
Evidence peněžních prostředků
17.
Investiční majetek
18.
Začátek podnikání
19.
Zúčtovací a výplatní listina
20.
Účetní zásady
21.
Zpracování a opravy účetních dokladů
22.
Účetní zápisy a účetní knihy
23.
Účetní závěrka
24.
Zásoby
25.
Směnky

Úryvek

“PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ
(podstata a význam účetnictví a účetní soustavy)

- Každý subjekt potřebuje ke svému řízení informace a jedním ze zdrojů informací je účetnictví.
- Tyto informace slouží i dalším uživatelům, s kt.firma přichází do styku (banky,úřady,zdrav.poj.)
CHARAK.ZNAKY:
- Zachycuje skutečný vztah pohyb majetků+závazků
- Evidence se vede z časového hlediska (za určité časové období)-Kal.rok,účetní období
- Všechny hosp.jevy se zachycují na účetní doklady
- Účetnictví se vede nepřetržitě,úplně,správně a průkazným způsobem.
- Vede se v české měně (v některých případech i v cizí měně)
- Účetnictví vytváří soustavu a vede se podle zákona č.563/91sb.

ÚČ.BLOK A SOUSTAVY
1./ FINANČNÍ
- poskytuje info o úč.jednotce jako celku
- sleduje majetek,závazky,jmění,hosp.výsledek
- obsahuje info,kt. Vznikají ve vztahu k vnějšímu okolí (dodavatelé,odběratelé,banky)
- řízeno vnějšími zákony
2./ MANAŽERSKÉ
- zdrojem info pro řízení vnitropodnik.útvarů (zásobování,výroba,odbyt)
- je určeno vnitropodnik.přepdpisy,kt.si úč.jednotka stanovuje sama v souladu se zákonem

OBORY
A/VNITROPODNIKOVÉ
- eviduje hosp.činnosti uvnitř vnitr.útvarů (syntetické,analytické účty)
B/ ROZPOČETNICTVÍ
- zaměřeno do budoucna, podrobně rozpracovává náklady a výnosy vnitr.podniků
- stanoví předběžný hosp.výsledek na kratší čas.období (měsíc nebo ¼ roku)
- sestavené rozpočty slouží k zajištění plánovaných úkonů a jsou nástrojem vnitropodnik.zaintersovanosti (odměňování)
C/KALKULACE
- stanovení náklad s peněž.vyjádřením na jednotku výroby, také se jí říká kalkulační jednice
1. předběžná
- sestavení před zahájením výroby, stanoví předběžné náklady
2.výsledná
- vychází ze skutečně vynaložených nákladů na jednotku výroby

VNITROPODNIKOVÁ STATISTIKA
- shromažďuje info o ek.,soc. a jiných jevech ve firmě, vyhodnocuje je a stanovuje prognózu do budoucna
OPERATIVNÍ EVIDENCE
- záznamy hosp.jevů okamžitě po jejich vzniku,provádí se v hmotných a peněžních jednotkách (provádí je pracovník,kt.sám danou práci vykonává a skladník zaznamenává výdej nebo příjem na sklad.kartu)
- účetní doklady jsou základním nástrojem průkaznosti v účetnictví
ÚČETNÍ PŘÍPAD
- hosp.operace,kt.je doložena úč.dokladem (bez úč.dokladu se nesmí účtovat!)

POŽADAVKY NA ÚČ.DOKLADY
- pravidelnost,úplnost,včasnost,přehlednost,pečlivost
- při vyhotovování čitelnost a nepřepisovat
- dokonalý překlad o úč.dokladech,vhodné uspořádání a číslování
NEJČASTĚJI A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚČ.DOKLADY
1/ PŘÍJMOVÝ
- pokladní doklad – znázorňuje příjem peněz do pokladny
2/VÝDAJOVÝ
- výdej peněz z pokladny
3/PŘIJATÁ FAKTURA
- nákup materiálu nebo zboží
4/VYDANÁ FAKTURA
- prodej výrobků nebo zboží
5/VÝPIS Z BAN.ÚČTU
- úhrada faktury prostřednictvím peněž.ústavu
6/VÝDEJKA MATERIÁLU
- výdej materiálu ze skladu
7/ZÚČTOVACÍ A VÝPLATNÍ LISTINA
- zahrnutí mezd do nákladů
8/VNITŘNÍ ÚČ.DOKLAD
- interní úč.případ"

Poznámka

Práce částečně cituje http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/knihovna/Skripta_FF/zaklady_u.pdf..
Obsahuje grafy a schémata. Čistý text dosahuje cca 55 stran.
Některé z oblastí jsou v práci popsány víckrát.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13924
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse