Účtování


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny účetnictví. Pojednává o základním účtování mezd, účtování nákladů a výnosů, účetní technice a účtovým rozvrhu.

Obsah

1.
Základní účtování mezd
2.
Účtování nákladů a výnosů
3.
Účetní technika
4.
Účtový rozvrh

Úryvek

"Základní účtování mezd
- Hrubá mzda může zahrnovat základní mzdu, náhradu mzdy a výkonnostní složky mzdy ( např. příplatky, prémie, odměny)
- Základní mzda :
a) úkolová mzda – je třeba sestavit výkaz práce, ve kterém je uveden druh práce, jednotka a sazba za jednotku
- na konci měsíce se doplňuje množství vykonané práce
b) časová mzda – musí být stanoven tarif ( měsíční nebo hodinový) a údaje o počtu odpracovaných dní ( hodin)

Náhrada mzdy: jedná se o mzdu za neodpracovaný čas, na kterou mají pracovníci nárok ( mzda za dovolenou, státní svátky…)
Příplatky:
- Zákoník práce rozlišuje tyto druhy příplatků:
- - za práci přesčas, za práci přes svátek, za práci ve ztíženém pracovním prostředí, nza noční práci, za práci v sobotu a neděli
Prémie a odměny. Poskytují se pouze ke zvýšení motivace zaměstnanců

Výpočet mzdy – čistá mzda – hrubá mzda – sociální zabezpečení ( 6,5% z hrubé mzdy)

Srážky ze mzdy:
a) zákonné srážky – mzdová účetní může srazit i bez souhlasu zaměstnance ( dań z příjmů, SP, ZP)
b) ostatní srážky – se zaměstnancem musí být uzavřena dohoda ( např. spoření, výživné

náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschponost:
- Vyplácí ji zaměstnavatel ze svých peněz od 4. do 21. dne pracovní neschopnost ( první tři dny nic)
- Poskytuje se pouze za pracovní dny
- Od 22. dne vyplácí dávku nemocenského OSSZ
Výplata mzdy: v hotovosti nebo převodem na účet zaměstnance musí dostat výplatní lístek
Zúčtovací a výplatní listina: sestavuje se každý měsíc, je to výpočet mezd pro všechny zaměstnance
Mzdové listiny: vystavují se pro každého zaměstnance = přehled mezd za celý rok

Účtování mezd
- Mzdy musí být zúčtovány v tom období, ve kterém byla práce vykonána
- 1. Hrubá mzda mzdové náklady/zaměstnanci
- Mzda je nákladem podniku = proto „ mzdové náklady na MD“
- Podnik má závazek mzdu vyplatit = proto závazkový účet zaměstnanci
- 2. srážka zálohy na daň z příjmů zaměstnanci/ ostatní přímé daně
- Daň je srážka ze mzdy zaměstnance, která se odvede FŮ
- výpočet daně: počítá se ze superhrubé mzdy
- sazba daně je 15 %
- vypočtená daň se snižuje o různé slevy ( na poplatníka, děti…)
- 3. Srážka sociálního a zdravotního pojištění
- Zdravotní pojištění 4,5 % z hrubé mzdy
- Sociální pojištění 6,5 %
- Snižuje se závazek vůči zaměstnancům a vzniká závazek vůči pojišťovnám zaměstnanci/ 336
- Předpis pojistného podniku za zaměstnance ZSP/Zúčtování s institucemi sz a zp
- Zaměstnavatel platí za zaměstnance ZP 9 % a SP 25%
- Je to pro někoho náklad – ZSP a zároveň závazek
- Toto pojištění zaplatit"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5404912043d58.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_uctovani_mezd.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3746x
2. Vypravování 2626x
3. Reportáž 2075x
4. Lakomec-Moliere 908x
5. Slohové práce 646x
6. Bylo nás pět 542x
7. Stížnost 435x
8. Odpověď na poptávku 416x
9. Pythagoras 388x
10. Odpověď na objednávku 347x