Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Účtování nákladů

Účtování nákladů


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomiky na téma účtování nákladů.

Obsah

1.
Účtování nákladů

Úryvek

"Účtování nákladů
Účet 501 – spotřeba materiálu:
- Spotřeba základního materiiálu, mazadel, čisticích potřeb, drobné nákupy v obchodě ( kancelářské potřeby, tiskopisy, odborné publikace, spotřeba PHM, ochranné pracovní prostředky, jednotné pracovní oblečení, přizozený úbytek v rámci norem, dorbný hmotný majetek – např. notebook
Účet 502 – spotřeba energie
- Elektrická energie, plyn, voda, pára
Účet 504 – prodané zboží

- Úbytek prodaného zboží v pořizovacích cenách
Účet 511 – opravy a udržování
- Veškeré opravy, ael nepatří sem technické zhodnocení
Účet 512 – Cestovné
- Limity jsou stanovené zákoníkem práce a vyšší vyplacené cestovné není daŃOVĚ UZNATELNÉ
Účet 513 – reprezentace
- Výdaje na pohoštění, občerstvení, nealkoholické nápoje na pracovišti
- Propagační předměty ( mohou být ale i na účtě 501)
Účet 518 – ostatní služby
- Poštovné, známky, telefony, inzerce, televizní a rozhlasové poplatky, za úklid, poradenské služby, nájem, právnické služby, vzdělávání zaměstnanců, praní a čištění prádla
- Účet 521 – mzdové náklady, 522- příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti
- Hrubé mzdy ze závislé činnosti, odměny z dohod"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54133ef85070d.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Uctovani_nakladu_15.9..doc (26 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2122x
2. Vypravování 1552x
3. Reportáž 1276x
4. Lakomec-Moliere 623x
5. Slohové práce 384x
6. Stížnost 293x
7. Bylo nás pět 260x
8. Odpověď na objednávku 218x
9. Osobní dopis 214x
10. Odpověď na urgenci 204x