Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ukrajinština

Ukrajinština


Kategorie: Nauky o ostatních jazycích

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v úsporných heslech seznamuje s vývojem a základními pravidly ukrajinštiny.

Obsah

1.
Dotazník na slovanský jazyk
1.1
Zařazení, charakter, vývoj památky
2.
Grafika, fonetika
2.1
Abeceda, znaky
2.2
Čtení
2.3
Přízvuk
2.4
Konjugace, deklinace
2.5
Časy
3.
Ukázka textu

Úryvek

“abeceda

А а (a) Б б (b) В в (v) Г г (h) Ґ ґ (g) Д д (d) Е е (e) Є є (je) Ж ж (ž) З з (z) И и (y) І і (i) Ї ї (ji) Й й (j) К к (k) Л л (l)
М м (m) Н н (n) О о (o) П п (p) Р р (r) С с (s) Т т (t) У у (u) Ф ф (f) Х х (ch) Ц ц (c) Ч ч (č) Ш ш (š) Щ щ (šč)
Ь ь (měkký znak) Ю ю (ju) Я я (ja)

zvláštní grafické znaky a jejich fonetická transkripce
І і (i) Ь ь ( měkký znak) Е е (e) Є є (je) И и (y)
Ї ї (ji) Г г (he) Ґ ґ (ge)

opozice dlouhá x. krátká samohláska (ano/ne, příklady) NE –délka není významotvorná, objevuje se pouze jako průvodní vlastnost
přízvučných samohlásek

informace o přízvuku, příklady

je dynamický =silový, větší než v češtině, ale ne natolik, aby došlo k redukci nepřízvučných samohlásek
je volný, pohyblivý (při flexi mění místo), rozlišuje význam slov:
např.: дорóга (cesta) X дорoгá (drahá) [doroha]

pravidla čtení

• Znaky є, ю, я po některých souhláskách změkčují předchozí souhlásku a samy se vyslovují jako "e", "u", "a" (např. ve slově дякую = ďákuju, ne djákuju), tedy stejně jako v ruštině.
• o se čte vždy jako o
• přízvuky se neoznačují

Redukce samohlásek bez přízvuku (ano/ne, příklady)
NE

opozice tvrdé/měkké souhlásky (ano/ne, příklady) Viz. výše

Jak dopadla metateze likvid (výsledek, příklady)"

Poznámka

Skládá se ze čtyř tabulek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ukrajinstina.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Ukrajinstina.doc (87 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse