Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úloha hospodářské politiky

Úloha hospodářské politiky


Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Úloha hospodářské politiky státu - její nástroje, cíle a činnosti. Subjekty HP, Nástroje HP, kritéria třídění nástrojů, cíle HP.

Úryvek

KRITÉRIA TŘÍDĚNÍ NÁSTROJŮ HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY
1.podle úrovně působení
-makroekonomické nástroje
-mikroekonomické nástroje
2.podle časového horizontu
-nástroje běžné (procesní) = ovlivňují běžnou HP státu
-systémové = vytváří rámec pro fungování běžné HP státu
3.Dle oblasti působení
-nástroje monetární = úroková míra
-fiskální = daně a jiné

Poznámka

Přehledné.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x440ff50cec600.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Uloha_hospodarske_politiky.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse