Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Úloha psychologie po amputaci končetiny

Úloha psychologie po amputaci končetiny


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přepis rozhovoru s konkrétním, postiženým pacientem. Následuje rozbor jeho prožitků a problémů které mu amputace přinesla, směřovaný k tomu, jak se amputace projeví na uvažování takto postižených lidí a jak se s ní vyrovnávají.

Obsah

1.
Amputace – definice
2.
Rozhovor
3.
Závěry
3.1
psychické přijímání situace pacientem
3.2
Subjektivní postoje pacienta
3.3
Předoperační a pooperační psychologické působení

Úryvek

“Z tohoto rozhovoru jsem dospěl k několika závěrům:
• V závislosti od příčiny amputace se mění i jejich psychické přijímání pacientem. Velmi náročnou na psychické zvládnutí se stává situace, kdy se mladý člověk z plného zdraví stává tělesně postiženým následkem úrazu. Snadněji se s amputací vyrovná pacient, kterého končetina dlouho obtěžovala krutými bolestmi. Proto odstranění končetiny nemusí být vždy pro postiženého přítěží. Vhodně indikovaná a vykonaná amputace představuje pro pacienta ukončení lokálně obtěžujícího onemocnění a začátek procesu rehabilitace, přičemž dobře vedená psychologická pomoc by měla být v tu chvíli její samozřejmou součástí.

• Po amputaci se mění i subjektivní postoje pacienta. Pacient je v těžkém psychickém rozpoložení, které zapříčinil nečekaný a těžký defekt jeho těla. Nejhůře pacienti snáší bezradnost ve snaze zhodnotit svůj stav a důsledky postižení jak pro sebe samého, tak pro svou rodinu. V tomto stavu by bylo nejlepší, aby se s pacientem dostal do styku jako jeden z prvních psychologicky kvalifikovaný pracovník. Úlohou psychologa je správným vedením zabránit vzniku nežádoucích postojů vůči okolí. Je nutná spolupráce mezi psychologem, ošetřujícím lékařem a fyzioterapeutem. Ti by rovněž měli informovat příbuzné o budoucích možnostech pacienta. U amputací musíme podat pacientovi ihned po probuzení z narkózy citlivě formulovanou, vysoce odborně a psychologicky vedenou podrobnou informaci o jeho stavu, o postupu a možnostech jeho rehabilitace a dosažitelných výsledcích. Také o možnostech sociálního a pracovního zařazení lidí s podobným postižením."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48731ffbeecdb.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Psych_po_amputaci.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse