Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Úloha psychologie u nemocných po amputaci končetiny

Úloha psychologie u nemocných po amputaci končetiny


Kategorie: Psychologie, Medicína, Ošetřovatelství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s úlohou psychologie u pacientů po amputaci končetin. V úvodu autor zmiňuje, že jsou dva modely, jak pacient přijímá amputaci končetin. Rozebírá psychiku mladého člověka po úrazu, jenž přišel o končetinu, a dlouhodobě nemocného člověka, pro kterého je amputace úlevou. Dále se autor zabývá úlohou psychologa a psychologickou přípravou pacienta na amputaci. Sleduje i psychologické postupy u poúrazových i plánovaných amputacích. V závěru práce autor radí, jak naučit pacienta vyrovnat se s novou životní situací.

Obsah

1.
Amputace končetiny
2.
Postoj pacienta
2.1.
Mladý člověk po úrazu
2.2.
Dlouhodobě nemocný člověk
3.
Úloha psychologa a psychická příprava pacienta
4.
Psychologické postupy u poúrazových i plánovaných amputacích
4.
Dlouhodobé řešení problémů po tomto zákroku.

Úryvek

„Amputace končetiny je zákrok prakticky tak starý jako lidstvo samo, kdy amputace sloužily jako viditelný důkaz justičního trestu. Amputaci končetiny z psychologického hlediska můžeme chápat jako zásah do integrity organismu, po kterém následuje psychická reakce, která může mít za následek i vážnější změny reaktivity, někdy i změnu osobnosti pacienta. Při takto závažném chirurgickém zákroku jako je amputace, nelze v žádném případě přehlížet pacientovu osobnost a jeho subjektivní prožívání.
V závislosti od příčiny amputace se mění i jejich psychické přijímání pacientem. Velmi náročnou na psychické zvládnutí se stává situace, kdy se mladý člověk z plného zdraví stává tělesně postiženým následkem úrazu nebo nevyhnutelnou amputací pro maligní nádor.
Mnohem snadněji se s amputací vyrovná pacient, kterého končetina dlouho obtěžovala krutými bolestmi. Proto odstranění končetiny nemusí být vždy pro postiženého přítěží. Vhodně indikovaná a vykonaná amputace představuje pro pacienta ukončení lokálně obtěžujícího onemocnění a začátek procesu rehabilitace. Předpokladem toho je však dobře vedená psychologická pomoc.
Po amputaci se mění i subjektivní postoje pacienta. Pacient je v těžkém psychickém rozpoložení, které zapříčinil nečekaný a těžký defekt jeho těla. Nejhůře pacienti snáší bezradnost, kterou cítí při pokusech vyrovnat se s nečekanou ztrátou a ve snaze zhodnotit svůj stav a důsledky postižení jak pro sebe samého, tak pro svou rodinu. V tomto stavu je nejdůležitější, aby se s pacientem dostal do styku jako jeden z prvních psychologicky kvalifikovaný pracovník.
Úlohou psychologa je správným vedením zabránit vzniku nežádoucích postojů, tendencí, ale i aberacím psychických jevů u pacienta. Je nutná interdisciplinární spolupráce mezi psychologem, ošetřujícím lékařem a fyzioterapeutem. Ti by rovněž měli informovat příbuzné o budoucích možnostech pacienta.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: anat_med0001.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Psychologie_nemocnych_po_amputaci.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse