Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Únorová revoluce

Únorová revoluce


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Poznámky v základních bodech seznamují s průběhem únorové revoluce ve Francii a s událostmi několika následujících let. Zde se věnují především vzniku císařství a krymské válce.

Obsah

1.
Únorová revoluce
2.
Císařství, krymská válka

Úryvek

" REVOLUCE VE FRANCII

- během francouzské revoluce byla Francie první republikou
- dochází k průmyslové revoluci => hodně dělníků ale i nezaměstnaných => nespokojenost => revoluce
- 1846- sucho + v příštím roce nákaza brambor => nemají co jíst => nespokojenost => 1848- objevuje se opozice- žádá změnu volebního systému, pořádá volební bankety (shromáždění, kde je jídlo)
- 22. 2. 1848- reklamní banket v Paříži- zakázán, ale lidé stejně přišli => střet s vojskem, stavěny barikády
- Ludvík Filip se vzdává trůnu a utíká do Anglie
- 25. 2. 1848- prozatimní shromáždění vyhlašuje 2. republiku a všeobecné volby => ústavodárné shromáždění
- právo dělníků na práci a max. 10 hodinová směna => vznik národních dílen pro nezaměstnané dělníky
- ústavodárné shromáždění zrušilo nár. dílny => nespokojenost => povstání => červen 1848- ozbrojené povstání X republice- potlačeno
- vyhlášena ústava- v čele prezident, volen na 4 roky, ústava po vzoru USA
- prezidentem Ludvík Napoleon III., synovec císaře Napoleona I., přísahal na republikánskou ústavu, ale snaží se vytlačit republikány z vlády- vládne pomocí plebiscitu = přímé hlasování
- 1851- zatýká republikány ve vládě a v parlamentu
- 1851- státní převrat, prohlašuje se prezidentem na 10 let, jmenuje vládu a řídí zahraniční politiku
- 1852- Ludvík Napoleon se prohlašuje císařem Napoleonem III., dědičná vláda
- chce z Francie udělat koloniální velmoc a z Paříže světovou Metropoli => přestavba => široké bulváry (velmi široké ulice), město módy podle manželky Eugenie, světová výstava
- 1853- 1856- válka na Krymu- Rusko X Turecko- Napoleon zasáhl
- Rusko neustále vítězí => Turecku přichází na pomoc Francie, VB a Sardinie- Rusko spoléhá na Rakousko, ale nedočká se => dobyta Sevastopol, Rusko prohrává => Rusko žádá o příměří => 1856- v Paříži uzavřen mír
- Následky- Černomořské úžiny musí zůstat neutrální, Rusko ztratilo Brazílii, Turecko zůstává celistvé a nezávislé"

Poznámka

Časové údaje jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509ca64ce3d10.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Unorova_revoluce.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse