Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Uplatnění biologie a zdraví člověka v povolání učitele

Uplatnění biologie a zdraví člověka v povolání učitele


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá vývojem žáků střední odborné školy. Zejména popisuje dospívání dětí, období puberty a adolescence. Dále se zabývá negativními faktory ve vývoji, které ovlivňují škodí zdravém vývoji dítěte. Na konci práce jsou uvedeny zásady bezpečnosti při praktickém vyučování.

Obsah

1.
Úvod
2.
Žák střední školy
2.1
Puberta
2.2
Adolescence
3.
Negativní faktory
3.1
Nevhodné stravování
3.2
Kouření
3.3
Nedostatek pohybu
3.4
Drogy
4.
Bezpečnost práce při praktickém vyučování
4.1
Prevence
4.2
Závěr

Úryvek

"3 Negativní faktory
K negativním faktorům, které ovlivňují zdárný biologický vývoj dítěte patří zejména:

3.1 Nevhodné stravování
místo školního stravování se žák odbývá různými druhy obloženého pečiva a sladkých nápojů. O vhodnosti výživy rozhodují kvantitativní a kvalitativní ukazatelé. Pro školní jídelny platí, že výživa dětí by měla respektovat doporučení ke zdravé a vyvážené výživě, která že nejen nebude rizikem pro určitá onemocnění, ale naopak bude sehrávat roli ochrannou. Stravovací návyky dětí jsou součástí výchovy ke zdraví a za pozitivní postoj ke zdravé výživě a kultuře stravování je škola spoluzodpovědná.

3.2 Kouření
co k tomu dodat. Snad příklad rodičů a učitelů kteří nekouří. Osvěta proti kouření se míjí účinkem. Přesto je třeba hledat nové neotřelé formy k potírání tohoto nešvaru.

3.3 Nedostatek pohybu
většina žáků středních škol považuje tělesný pohyb za něco útrpného a nevhodného k jeho utvářeného ega. Tělesná výchova ve škole je pro velkou část žáků hodina v rozvrhu, kterou je třeba za každých okolností pouze přežít. Žáci většinou ani nevědí, kteří spolužáci jsou pohybově nadaní a provádějí nějaký sport. Bohužel znepokojivý je nárůst vadného držení těla u dětí, bolestivý syndrom bolestivosti páteře popisuje dokonce až jedna třetina dětí. Kromě nedostatku pohybové aktivity ho může ovlivnit školní nábytek, nošení tašek atd.

3.4 Drogy
nedostatek mimoškolních aktivit, který přináší dětem nudu, přináší i řadu nástrah. V současné době patří mezi největší strašáky společnosti u této věkové kategorie drogy. Vytíženost rodičů pracovními záležitostmi přináší dětem volnost, která u každého jedince je využita jinak. Bohužel „ drogový zprostředkovatelé“ si snadno vytipují takové děti.
I když u nás ve škole máme drogového preventistu, nemůže škola sama o sobě nic dělat, pouze to nahlásit policii. U nás ve škole byla policie ČR se psy vycvičenými na drogy a studentům byl předveden zásah policie."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a2e7c84b6dbc.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Biologie_zdravi_povolani_ucitele.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse