Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Upomínkový předmět z pohledu marketingu

Upomínkový předmět z pohledu marketingu


Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem semestrální práce bylo vytvoření návrhu a propagace upomínkového předmětu, který by reprezentoval Technickou univerzitu v Liberci a její absolventy na různých propagačních akcích.
V potaz byly vzaty také faktory jako cenová dostupnost, snadná přeprava a nenáročná výroba.

Obsah

1.
Obsah
2.
Úvod
3.
Výrobek
4.
Cena
5.
Distribuce
6.
Komunikace
7.
Logo

Úryvek

"3. Výrobek

Na základě již zmiňovaných požadavků jsme se rozhodly, že jako upomínkový a propagační předmět Tecnické univerzity v Liberci zvolíme tričko, které ponese jak název, tak i logo této instituce.
Trička budou k dostání v různých velikostech, v pánském i v dámském provedení.Trička jako taková nejsou v oblasti propagace žádnou novinkou, proto jsme věděly, že pokud chceme prostřednictvím triček upoutat a oslovit určitou skupinu lidí (v tomto případě potencionálních studentů) musí se tato trička něčím odlišovat. Raritou se proto stal vzhled a způsob provedení nápisu i loga. Znak a název školy budou do triček vypalovány pomocí laseru, což ve výsledném efektu působí velmi zajímavě a originálně. Laser způsobí velmi efektivní vystínování jakéhokoliv nápisu či obrazce a dokáže přenést dokonce i fotografii.To je další výhodou této metody, nebotˇ se dají do budocna vyrábět trička s fotogafiemi jednotlivých ročníků, která budou sloužit nejen k propagaci, ale i jako hezká vzpomínka pro absolventy. K metodě vypalování laserem dochází na speciálním stroji Arachne 2000.Tento stroj, jak již bylo uvedeno výše, dokáže přenášet širokou škálu nejrůznějších obrázků, nápisů a fotografií a to nejen na látku, ale i na jiné materiály jako například dřevo. Jako jedinou nevýhodu bychom uvedly snad jen to, že látka, na kterou chceme vypalovat musí být vyrobena ze stoprocentní bavlny, protože v ostatních případech dochází k prostupu laserových paprsků skrz látku, či dokonce k jejímu vznícení."

Poznámka

Práce obsahuje obrázek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x460a58ac6a7fc.zip (25 kB)
Nezabalený formát:
Upominkovy_predmet.rtf (170 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse