Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Úrazové pojištění

Úrazové pojištění

Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje základní rysy, pravidla a náležitosti úrazového pojištění. Zamýšlí se nad tím, proč se lidé pojišťují, definuje úraz a zabývá se tím, kdo a jakým způsobem se může pojistit. Druhá část se zabývá událostí pojistného plnění, včetně jejích různých parametrů a odlišností v rámci produktů jednotlivých pojišťoven. Popisuje také obsah smlouvy. Další část definuje různé pojistné události a včetně jejich plnění. Závěr je věnován nabídce úrazových pojištění jednotlivých pojišťoven.

Obsah

1.
Úvod
2.
Úrazové pojištění
3.
Základy úrazového pojištění
3.1
Proč se lidé pojišťují?
3.2
Co je to úraz?
3.3
Komu je úrazové pojištění určeno?
3.4
Může se pojistit skutečně každý?
3.5
Jak se pojistit?
3.6
Kdy nastává plnění úrazového pojištění?
3.7
Jaká jsou pojistná plnění?
3.7.1
Jak se mohou lišit jednotlivé produkty nabízené pojišťovnami
3.7.2
Samostatné nebo připojištění
3.7.3
Volitelné složky nebo balíček
3.7.4
Parametry sazby
3.7.5
Krácení pojistného plnění
3.7.6
Vyloučené činnosti
3.8
Pojistná smlouva
3.8.1
Obsah pojistné smlouvy
4.
Pojistné události
4.1
Smrt úrazem
4.2
Trvalé následky po úrazu
4.3
Poranění následkem úrazu
4.4
Hospitalizace následkem úrazu
4.5
Invalidita následkem úrazu
5.
Plnění pojistných událostí
5.1
Co je to pojistné plnění
5.1.1
Jednorázové plnění
5.1.2
Denní dávka
5.1.3
Denní dávka za dobu pracovní neschopnosti
5.1.4
Výplata důchodu
6.
Nabídky jednotlivých pojišťoven
6.1
Česká pojišťovna a.s.
6.2
ČSOB pojišťovna a.s.
6.3
Pojišťovna Victoria-Volksbanken a.s.
6.4
Pojišťovna Kooperativa a.s.
6.5
Pojišťovna Amcico Aig Life a.s.
6.6
Pojišťovna Allianz a.s.

Úryvek

“ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
V poslední době úrazy patří k hlavním příčinám úmrtnosti i nemocnosti, a to ve všech průmyslově vyspělých zemích. Problematice úrazovosti je věnována zvýšená pozornost nejenom vzhledem k jejich narůstajícímu počtu, ale i k závažnosti rizika, které tato zranění představují.

1. Základy úrazového pojištění

1.1 Proč se lidé pojišťují?
Úrazové pojištění vnáší do života příjemný pocit jistoty. V běžném životě se nám může na každém kroku přihodit něco nepříjemného a vůbec to nemusí být vaší nepozorností nebo vinou. Úraz, zejména vážný s trvalými následky, znamená podstatný zásah do života jedince i jeho rodiny. Úrazové pojištění nemůže slíbit, že Vás před úrazy ochrání, ale mělo by Vám zaručit, že Vás finančně zabezpečí když v důsledku úrazu dojde k přechodnému či trvalému poškození zdraví nebo smrti.

1.2 Co je to vlastně „úraz“?
Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli poškozeného anebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par, záření, jedů s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických a následkem toho bylo způsobeno poškození zdraví nebo smrt.
1.3 Komu je úrazové pojištění určeno?
Úrazové pojištění si může sjednat každý, kdo má o ně zájem. Pojistit lze jednotlivce, rodinu i skupinu osob (zaměstnanci firmy, zájmová organizace, skupina dětí...)
1.4 Může se pojistit skutečně každý?
Některé pojišťovny mají stanovený minimální a maximální věk pojištěnce. Snadno naleznete pojišťovnu, která pojistí vaše děti od narození, pojišťovnu, která pojistí osoby starší 75 let naleznete jen stěží.
1.5 Jak se pojistit?
Nejdříve vybereme pojišťovnu dle parametrů, které nám vyhovují (například: jaké úrazy pokrývá pojištění vámi uzavřené, jaké je denní odškodné a v kterých případech se vyplácí, maximální limit plnění v případě pojistné události, ceny pojistného, atd.) Pokud jste si již pojišťovnu vybrali,zajdete do pojišťovny kde s Vámi sepíší pojistnou smlouvu. Jsou-li všechny náležitosti pojistné smlouvy splněny, stáváte se pojištěncem
1.6 Kdy nastává plnění úrazového pojištění?
Pojišťovna vám vyplatí odškodné v případě úrazu. Nevztahuje se tedy na onemocnění. Vyšší plnění bývá při trvalých následcích úrazu a při uznání invalidity. Většina pojištění zahrnuje též výplatu v případě smrti úrazem.
1.7 Jaká jsou pojistná plnění?
Každá pojišťovna má vlastní výši pojistných plnění, která závisí na uzavřené variantě pojištění. Často lze sjednat též několikanásobné plnění, kdy za vyšší pojistné obdržíte v případě úrazu vyšší odškodné. (nejčastější plnění viz. Tabulka č.1 – NEJČASTĚJŠÍ DRUHY POJ. PLNĚNÍ)
1.8 Jak se mohou lišit jednotlivé produkty nabízené pojišťovnami?

Produkty se nejčastěji liší dle: - samostatné nebo připojištění
- volitelné složky nebo balíček
- parametry sazby
- krácení pojistného plnění
- vyloučené činnosti

1.8.1 Samostatné nebo připojištění - úrazové pojištění může mít formu samostatného pojištění nebo připojištění k životnímu pojištění.

1.8.2 Volitelné složky nebo balíček - jednotlivé složky úrazového pojištění lze sjednat volitelně s různými požadovanými pojišťovacími službami, nebo jsou v pevně nastaveném balíčku.

1.8.3 Parametry sazby - Cena pojištění se většinou neliší dle věku (pouze jiná cena pro děti a dospělé), ale může být různá pro ženy a muže, může se lišit dle povolání. Pojišťovny nejčastěji rozlišují tři rizikové skupiny, speciální čtvrtá sazba se někdy používá pro profesionální sportovce. (Např. truhlář má pojištění dražší než úředník.)

1.8.4 Krácení pojistného plnění - Dle pojistných podmínek může mít pojišťovna právo neplnit či zkrátit pojistné plnění v případě úrazu: pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, při páchání trestného činu, při úmyslném sebepoškozování.

1.8.5 Vyloučené činnosti - Za úraz při určitých činnostech uvedených v pojistných podmínkách nemá pojišťovna povinnost plnit (např. extrémní sporty, účast na motoristických závodech, ..)."

Poznámka

Obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11504
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse