Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Určení tíhového zrychlení g pomocí kyvadla - laboratorní práce

Určení tíhového zrychlení g pomocí kyvadla - laboratorní práce


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje laboratorní práci na téma určení tíhového zrychlení g pomocí kyvadla.

Obsah

1.
Teoretický rozbor
2.
Pomůcky
3.
Postup měření
4.
Tabulka
5.
Výpočty
6.
Závěr

Úryvek

"Úkol:
Určete hodnotu tíhového zrychlení pomocí kyvadla.
Teoretický rozbor:
Působením tíhového pole Země vzniká tíhová síla FG, která tělesům při povrchu Země uděluje tíhové zrychlení g. Jednotkou tíhového zrychlení je m.s-2.
Hodnota g se mění se zeměpisnou šířkou a v daném místě Země ji lze stanovit pomocí kyvadla s dostatečně dlouhou délkou závěsu l.
Doba kmitu kyvadla je dána délkou l jeho závěsu.
Pro dobu kmitu kyvadla platí rovnice: .
Vyjádříme-li z této rovnice tíhové zrychlení g, dostáváme .
Pomůcky:
stojan, nit, závaží, stopky
Postup měření:
1. Sestrojila jsem kyvadlo zavěšením závaží na nit. Po zavěšení závaží jsem délku kyvadla změřila.
2. Kyvadlo jsem rozkmitala a změřila s přesností na desetinu sekundy pětkrát dobu 20 kmitů 20T.
3. Zkrátila jsem délku závěsu asi o třetinu a měření 20T pro tuto délku kyvadla jsem pětkrát zopakovala.
4. Naměřené údaje jsem zapsala do tabulky.
Tabulka:

Č.měření


1 40,1 2,01 1,055 10,3
2 41,1 2,06 1,055 9,81 -0,0325 0,0325
3 40,9 2,05 1,055 9,91 -0,1325 0,1325
4 41,2 2,06 1,055 9,81 -0,0325 0,0325
5 42,4 2,12 1,055 9,27
6 35,6 1,78 0,785 9,78 -0,0025 0,0025
7 35,5 1,78 0,785 9,78 -0,0025 0,0025
8 35,8 1,79 0,785 9,67 +0,1075 0,1075
9 36,2 1,81 0,785 9,46 +0,3175 0,3175
10 35,2 1,76 0,785 10,0 -0,2225 0,2225
Součet - - - 78,22 0 0,85
Průměr - - - 9,7775 0 0,10625"


Poznámka

Práce obsahuje tabulku a výpočty s výsledky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5256d253949df.zip (31 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_zrychleni_g_pomoci_kyvadla.doc (202 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse