Ústava ČR


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje ve stručných bodech obsah jednotlivých částí Ústavy České republiky jako součást středoškolského odborného učiva.

Obsah

1.
Úvod k Ústavě a ústavnímu právu
2.
Preambule
3.
Hlava I. - Základní ustanovení
4.
Hlava II. - Moc zákonodárná
5.
Hlava III. - Moc výkonná
6.
Hlava IV. - Moc soudní
7.
Hlava V. - Nejvyšší kontrolní úřad
8.
Hlava VI. - Česká národní banka (nerozpracováno)
9.
Hlava VII. - Územní samospráva
10.
Hlava VIII. - Přechodná a závěrečná ustanoven

Úryvek

"hlava II. Moc zákonodárná
Parlament
Poslanecká sněmovna Senát
(dolní komora) (horní komora)
200 členů
voleni na 4 roky
voleni všichni najednou
podmínky: minimálně 21 let
poměrný volební systém
81 členů
voleni na 6 let
obměňována 1/3 co 2 roky
minimálně 40 let
většinový volební systém

Většinový (majoritní) volební systém
• Zvolen je pouze jediný kandidát, který získal v daném volebním obvodu nejvíce hlasů
• Volba se uskutečňuje zpravidla v jednomandátových obvodech
• Každý odvod má svého jednoho zástupce a počet obvodů je určen počtem křesel v parlamentu
• Systém vede ke snížení počtu politických stran (zpravidla politický dualismus)

Poměrný (proporční) volební systém
• Je více reprezentativní - spravedlivěji reprezentuje rozložení hlasů voličů
• Procento odevzdaných hlasů odpovídá procentu reprezentantů
• Umožňuje i zastoupení menších stran v parlamentu
• Volby probíhají v několika volebních obvodech nebo v celostátním měřítku

 obě komory mají svého předsedu, místopředsedy, výbory a komise
 obě komory jsou usnášení schopna, pokud je přítomna 1/3 poslanců respektive senátorů

prostá většina – více, jak 50% hlasů přítomných
absolutní většina – nadpoloviční většina zvolených členů komory +100
senát +41
kvalifikovaná většina – PS – 1/3zvolených členů
Senát – 3/5 přítomných senátorů


Právní postavení členů parlamentu
mandát poslance/senátora vzniká zvolením a následným složením slibu na první schůzi komory

zánik
mandát zaniká způsoby stanovenými Ústavou:
a) odepřením (odmítnutím) slibu
b) uplynutím volebního období
c) vzdáním se svého mandátu
d) rozpuštěním poslanecké sněmovny
e) vznikem neslučitelné funkce (například, když se stane prezidentem, nebo je jmenován soudcem)
 nikdo nemůže být současně senátorem a poslancem
 člen vlády může být poslanec nebo senátor"

Poznámka

Práce je doplněna o tabulky, obrázky a schéma, které zabírají stránku a půl z textu.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x524db9d7d6739.zip (322 kB)
Nezabalený formát:
Ustavni_pravo.doc (438 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse