Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ústavní pořádek

Ústavní pořádek


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se v obecné rovině zabývá ústavním pořádkem České republiky. V práci je uvedena definice pojmů, dále je zmíněn obsah ústavního pořádku, polylegálnost, cíle ústavy, možnosti změny, limity ústavního pořádku a význam pro ústavní soud.

Obsah

1.
Definice pojmu
2.
Obsah ústavního pořádku
3.
Polylegálnost
4.
Cíle ústavy
5.
Obsah
6.
Možnosti změny
7.
Limity ústavního pořádku
8.
Význam
9.
Význam pro ústavní soud

Úryvek

"Ústavní změny je možné provádět pouze prostřednictvím ústavních zákonů. Česká republika má rigidní ústavní pořádek. To znamená, že v případě změny je nutná obtížnější proceduru než u běžných zákonů. Důvodem tohoto ustanovení je, že ústavní pořádek vyjadřuje základní hodnoty, a proto by na jejich změnách měla být širší politická shoda, aby se zamezilo např.změnám účelovým. Podmínky změny jsou vymezeny v odstavci 4 čl. 39 Ústavy Česko republiky, k přijetí ústavního zákona je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů."

Poznámka

Jedná se spíše o práci esejovitého charakteru.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4561fa7eabdd5.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Ustavni_poradek_obecne.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse