Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ústavní právo

Ústavní právo


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

1) Ústava České republiky
2) Ústava ČSR z 1918
3) Ústava ČSR z 1920
4) Ústava ČSR z 1948
5) Ústava ČSSR z 1960
6) Ústava ČSSR z 1968

Úryvek

My, národ český a slovenský, vycházejíce z poznání, že naše novodobé dějiny jsou prodchnuty oboustrannou vůlí žít ve společném státě,

oceňujíce skutečnost, že padesát let našeho společného státního života prohloubilo a upevnilo naše odvěké přátelské svazky, umožnilo rozvoj našich národů a uskutečňování jejich pokrokových demokratických a socialistických ideálů a spolehlivě dokázalo jejich bytostný zájem žít ve společném státě, zároveň však ukázalo, že náš vzájemný vztah je třeba vybudovat na nových a spravedlivějších základech,

uznávajíce nezadatelnost práva na sebeurčení až do oddělení a respektujíce suverenitu každého národa a jeho právo utvářet si svobodně způsob a formu svého národního a státního života,

přesvědčeni, že dobrovolné federativní státní spojení je odpovídajícím výrazem práva na sebeurčení a rovnoprávnost, avšak též nejlepší zárukou pro náš plný vnitřní národní rozvoj i pro ochranu naší národní svébytnosti a svrchovanosti,

rozhodnuti vytvářet ve společném federativním státě v duchu humanitních ideálů socialismu a proletářského internacionalismu podmínky pro všestranný rozvoj a blahobyt všech občanů a zaručovat jim rovná, demokratická práva a svobody bez rozdílu národnosti,

reprezentováni svými zástupci v České národní radě a ve Slovenské národní radě, jsme se dohodli na vytvoření československé federace.

Poznámka

Jde o HTM dokumenty.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4453308bbf081.zip (105 kB)
Nezabalený formát:
Ustavni_pravo/Ustava_Ceske_republiky.htm (61 kB)
Ustavni_pravo/Ustava_CSR_z_1918.htm (18 kB)
Ustavni_pravo/Ustava_CSR_z_1920.htm (67 kB)
Ustavni_pravo/Ustava_CSR_z_1948.htm (108 kB)
Ustavni_pravo/Ustava_CSSR_z_1960.htm (80 kB)
Ustavni_pravo/Ustava_CSSR_z_1968.htm (109 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse