Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ústavní stížnost - vzor

Ústavní stížnost - vzor


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vzor ústavní stížnosti. Uvádí všechny důležité náležitosti, včetně plné moci.

Obsah

1.
Navrhovatel
2.
Účastníci
3.
Obsah ústavní stížnosti
4.
Plná

Úryvek

"I.
Navrhovatel se touto ústavní stížností ve smyslu § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/93 Sb., o Ústavním soudu domáhá o zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě a zrušení usnesení Vrchního soudu v Olomouci.

II.
Navrhovatel pracoval u firmy Ferenc, a.s., kde vykonával funkci pracovníka odměňování 3roky. Poté dostal jinou pracovní nabídku s lepším finančním ohodnocením. Rozhodl se proto rozvázat pracovní poměr u firmy Ferenc a.s. Podal výpověď s žádostí o rozvázání pracovního poměru dohodou. Jelikož ředitel firmy Ferenc, a.s.,s výpovědí nesouhlasil, telefonicky podal budoucímu zaměstnavateli navrhovatele nepravdivé a poškozující reference, které následně vedly ke skutečnosti, že navrhovatel obdržel sdělení, že nový zaměstnavatel ruší rozhodnutí o budoucím uzavření pracovního poměru s navrhovatelem. Současně bývalý zaměstnavatel odmítl zrušení podané výpovědi, čímž se navrhovatel dostal do pozice nezaměstnaného.

III.
Navrhovatel se domáhal očištění dobrého jména a dobré pověsti, ředitelem firmy Ferenc, a.s. a náhradu škody způsobené ztrátou zaměstnaní z důvodů podání nepravdivých a lživých referencí u Krajskému soudu, který jeho žádost zamítl. Navrhovatel podal proti tomuto rozhodnutí stížnost Vrchnímu soudu v Olomouci který však rozhodl usnesením č.j. 16 E 2654/68-12, že stížnosti se nevyhovuje, aniž by to blíže odůvodnil.

IV.
Podáním nepravdivých a lživých referencí ředitelem firmy Ferenc, a.s. i rozhodnutím Krajského soudu bylo porušeno navrhovatelovo Listinou zaručené právo na právo zachování dobré pověsti a ochrany dobrého jména, tak jak to má na mysli čl. 10 odst. 1 Listiny, neboť podané informace nebyly pravdivé a na základě jejich podání je navrhovatel v současné době bez zaměstnaní. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49d72f2048a23.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Ustavni_stiznost_vzor.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse