Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ústavní zákon - podrobný výpis

Ústavní zákon - podrobný výpis


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpis ze Zákona č. 1/1993 Sbírky, Ústavní zákon České národní rady ze dne 16. prosince 1992 Ústava České republiky.

Obsah

1.
Ústava České republiky
2.
Preambule
3.
Hlava první
3.1.
Základní ustanovení (Článek 1-14)
4.
Hlava druhá
4.1.
Moc zákonodárná (Článek 15- 53)
5.
Hlava třetí
5.1.
Moc výkonná
5.1.1.
Prezident republiky (Článek 54 – 66)
5.1.2.
Vláda (Článek 67 – 80)
6.Hlava čtvrtá
6.1.
Moc soudní (Článek 81 – 82)
6.2.
Ústavní soud (Článek 83 – 89)
6.3.
Soudy (Článek 90 – 96)
7.
Hlava pátá
7.1.
Nejvyšší kontrolní úřad (Článek 97)
8.
Hlava šestá
8.1.
Česká národní banka (Článek 98)
9.
Hlava sedmá
9.1.
Územní samospráva (Článek 99 – 105)
10.
Hlava osmá
10.1.
Přechodná a závěrečná ustanovení (Článek 106 – 113)

Úryvek

"Hlava druhá
Moc zákonodárná
Článek 15
1. Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu.
2. Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

Článek 16
1. Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let.
2. Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů.

Článek 17
1. Volby do obou komor se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.
2. Byla-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna, konají se volby do šedesáti dnů po jejím rozpuštění.

Článek 18
1. Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásady poměrného zastoupení.
2. Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásady většinového systému.
3. Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.

Článek 19
1. Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let.
2. Do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.
3. Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením.

Článek 20
o Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon."

Poznámka

Jedná se o zkrácenou verzi zákona, který není komentován. Obsahuje obrázek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48da42a5b21fa.zip (70 kB)
Nezabalený formát:
Ustava_CR_vypis.doc (247 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse