Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Úvod do filozofie

Úvod do filozofie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce z filozofie seznamuje se základními pojmy tohoto oboru. Autor si klade otázku, zda je filozofie věda. Dále vysvětluje, čím se zabývají jednotlivé filozofické obory a podává přehled o jejich pomocných vědách.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Filein
1.2
Sofíá
2.
Je filosofie věda?
2.1
Thauma
2.2
Mýtus
2.3
Mythologie
3.
Metafysika
4.
Filosofické disciplíny
4.1
Ontologie
4.1.1
Materialismus
4.1.2
Idealismus
4.2
Gnoseologie
4.2.1
Teorie pravdy. korespondenční, konsenzuální, pragmatická a konstrukční
4.3
Etika
4.3.1
Svobodná vůle
5.
Pomocné vědy filosofie
5.1
Logika
5.2
Filosofická antropologie
5.3
Estetika
5.4
Filosofie dějin
5.5
Sociální filosofie
5.6
Politická filosofie
5.7
Filosofie jazyka
5.8
Filosofie hodnot (axiologie)

Úryvek

„Je filosofie věda?
Ano: vznikly z ní vědní obory
není to tlachání, ale logická argumentace
velké množství pojmů
Ne: nepodává jednotný obraz světa
podává přehled názorů → diskuze
může dělat jen svou historii

Thauma - údiv; filosofie vyrůstá z údivu; hledá jak překonat údiv
Mýtus - příběh se symbolickým nebo náboženským tématem; málo popisu, bez výkladu; dříve zprostředkoval názor na svět či účel věcí; žijeme v něm - prožívaná skutečnost
Mythologie - soubor mýtů se symbolickým významem vysvětlující věci a jevy
Logos - řeč ve smyslu výkladu; má původ v mýtu

Metafysika
- původně učení o poslední a absolutní podstatě jsoucna
- název odvozen od pojmenování Aristotelových spisů o principech světa, umístěných za spisy o přírodě (meta tá fysika)

Filosofické obory (disciplíny):
Ontologie
- ON = jsoucno, LOGOS = výklad → teorie bytí
- jde o povahu, podstatu skutečnosti
- bytí, existence, nekonečno, čas, kauzalit, smysl
- ztotožňuje se s metafyzikou (podstata, základ bytí) - od Aristotela
a) Materialismus
- základem všeho bytí je hmota, poznatelná smysly (je primární)
b) Idealismus
- duchovní podstata světa
- absolutní idealismus: hmota neexistuje, jsme projevem jediného ducha (např. Bůh)
- subjektivní idealismus: existuje jen jedno já, každý máme svůj svět, nemůžeme se přesvědčit o realitě
→ dnes její agendu přejímají přírodní vědy“

Poznámka

Práce je psána v kusých heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c642cd3674d2.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Uvod_do_filozofie.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse