Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Úvod do pojištění - pojistné modely

Úvod do pojištění - pojistné modely

Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi podrobně popisuje vznik a historii pojištění. Detailněji se zabývá vývojovými etapami, nejen vzájemnou pomocí, liberálním přístupem, státními zásahy, ale rozebírá také rysy pojištění v centrálně řízené ekonomice ČR, a uvádí stručný přehled pojišťovnictví v ČR od r. 1699. Práce analyzuje a charakterizuje klasifikaci pojistných forem podle obsahu pojištění, podle příčiny pojistné události i pojistného předmětu, a rovněž podle pojistných podmínek, způsobu financování a právního hlediska. Shrnuje výhody pojištění jako specifického důchodu, a uvádí způsoby výpočtu modelového i nemodelového přístupu v pojištění majetku a osob.

Obsah

1.
Vznik a historie pojištění, základní principy
2.
Klasifikace pojistných forem
3.
Pojištění jako specifický typ důchodu
4.
Modelový přístup výpočtu počáteční hodnoty pojištění (ex ante)
5.
Nemodelový přístup výpočtu počáteční hodnoty pojištění (ex post)
6.
Srovnání vhodnosti nasazení modelového a nemodelového přístupu v pojištění majetku a osob

Úryvek

"Klasifikace pojistných forem
Klasifikace pojistných forem v současném pojišťovnictví přímo souvisí s vymezením pojmu rizika. Klasifikaci lze provést podle několika různých kriterií:
1. Klasifikace podle obsahu pojištění:
Při této klasifikaci se rozlišují tři hlavní skupiny
• osoby (kromě klasických forem jako např.pojištění na dožití a smluvní důchodové pojištění sem patří také např.nemocenské, úrazové, důchodové a sociální pojištění)
• majetek (např.požární pojištění, havarijní pojištění motorových vozidel, pojištění zkratu motorů domácích elektrických spotřebičů, pojištění skel, pojištění pro případ odcizení věci, zemědělské pojištění zvířat atd.)
• zájem (např.pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání, pojištění odpovědnosti za škody z provozu nebo vlastnictví, odpovědnostní pojištění motorových vozidel, pojištění odpovědnosti za výrobek, šomážní pojištění, některé moderní obchodně-finanční pojistné druhy)
Často se používá základní členění na
• životní pojištění, které se v podstatě shoduje s pojištěním osob
• neživotní pojištění, které je tvořeno pojištěním majetku a zájmu
2. Klasifikace podle příčiny pojistné události:
Řada pojistných odvětví poskytuje pojistnou ochranu proti škodám způsobeným specifickými jevy. Takovými jevy jsou např. požár, vichřice, krupobití, zemětřesení, škody způsobené vodou, nehoda při provozu motorového vozidla, havárie letadla, krádež, loupež, podvod, ale také nemoc, úraz, invalidita, přežití produktivního věku a další.
3. Klasifikace podle pojištěného předmětu:
Pojistné krytí se často týká (především v pojištění majetku) jednoho nebo více specifických předmětů. Takovými předměty jsou např. budova s vybavením, motorové vozidlo s vybavením, rostlinná produkce (v zemědělském pojištění), zavazadlo (v pojištění pro cesty a pobyt), fotopřístroje a další.
4. Klasifikace podle pojistných podmínek
Pojistné krytí je často vztaženo k určitým podmínkám, např. pojištění pro cesty a pobyt k vycestování v daném časovém rozmezí apod.
Existují i jiná kriteria než pojistné riziko:
5. Z hlediska způsobů financování se u nás v současné době pojištění člení na:
• pojištění sociální - zahrnuje úhradu tzv.sociálních rizik v rozsahu daném rozhodnutím státu
• pojištění komerční (soukromé) - zahrnuje pojištění majetku ekonomických subjektů (fyzických i právnických osob), pojištění odpovědnosti a mnohé druhy pojištění z pojištění osob
6. Z právního hlediska se pojištění člení na:
• pojištění dobrovolné, kdy se sjednává pojistná smlouva jen v závislosti na rozhodnutí pojistníka
• pojištění povinné
- povinné smluvní, kdy v právním systému je pro určité pojistníky zakotvena povinnost sjednání pojistné smlouvy na určitá rizika, ale není závazně stanoven pojistitel (v našem systému např.povinné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, zdravotní pojištění)
- zákonné, kdy povinnost pojištění vyplývá ze zákona včetně závazně stanoveného pojistitele a pojistná smlouva se nesjednává (závazně stanoveným pojistitelem může být přímo stát - např. v případě penzijního pojištění, pojištění nezaměstnanosti); v tomto případě je někdy diskutabilní, zda hovořit o pojištění, neboť výše vybraného pojistného není vždy ekvivalentní míře rizika daného pojištěnce, ale spíše výši jeho příjmu, zatímco výše pojistného plnění tomu neodpovídá (podle některých názorů jde tedy spíše o prosté zdanění, než o pojištění)."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera376
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse