Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Úvod do problematiky podnikových financí a financování podniku

Úvod do problematiky podnikových financí a financování podniku


Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Práce se zabývá otázkou finančního řízení, oblastmi, organizací, které zastává principy, jaké jsou ekonomické faktory ovlivňující tuto oblast, jakými fázemi podnik prochází. Práce obsahuje různé vzorečky, jak postupovat při výpočtech potřebných při finančním řízení, jako je výše počátečního kapitálu apod.

Obsah

1.
Úvod do problematiky podnikových financí a financování podniku
1.1.
Finanční řízení
1.1.1.
Hlavní oblasti finančního řízení
1.1.2.
Organizace finančního řízení
1.1.3.
Principy finančního řízení
1.1.4.
Faktory ekonomického prostředí
1.1.5.
Finanční politika podniku
1.2.
Fáze života podniku
1.3.
Propočet potřebné výše počátečního kapitálu

Úryvek

"1. Úvod do problematiky podnikových financí a financování podniku
Pojem „podnikové finance“ můžeme chápat jako nadřazený pojem pojmu „financování podniku“, zároveň je ale třeba si uvědomit, že financování podniku nekončí pouze výčtem zdrojů, které podnik může využít ke svému financování. Je třeba stanovit, kolik finančních zdrojů je třeba a jakých a to nejen během celé existence podniku, ale už i před tím. Neustále se měnící faktory makroprostředí i mikroprostředí vedou k tomu, že i samotný podnik se neustále přizpůsobuje novým situacím a taktéž se mění, tudíž i odpovědi na otázky, co jsou optimální zdroje financování podniku, se neustále mění v reakci na změnu vnějšího i vnitřního prostředí podniku. Otázky na optimální zdroje financování jsou tedy aktuální po celou dobu jeho existence, ve všech fázích života podniku (viz následující obr.).´"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a tabulky o rozsahu cca dvou stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57b2d9466987e.zip (315 kB)
Nezabalený formát:
Studijn__text_1.pdf (330 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse