Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do strategického managementu

Úvod do strategického managementu


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Vymezení pojmů – strategie, managementová strategie, strategické řízení, strategický management. Strategický proces řízení – definice poslání firmy, specifikace cílů, nástin strategií, příležitosti firmy. Strategický proces. Management a jeho vývoj vzhledem ke strategickému managementu.

Poznámka

Strategický management přednášky 1/9

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_strategx0022.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
strategickc_management.rtf (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse