Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Úvod do studia literatury, versologie

Úvod do studia literatury, versologie

Kategorie: Literatura

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: První část práce se věnuje úvodu do studia literatury, kde přibližuje pojmy jako autor, autorské role, biografický kontext, čtenář a fiktivní adresát, literární dílo a jeho titul a intertextovost. Kromě toho předkládá základní charakteristiku a dělení rýmů a strof. Druhá část práce se zaměřuje na výklad versologie, v rámci kterého si všímá podstaty verše, rytmu, metra, stop, prozódie. Na závěr uvádí ukázky jednotlivých básnických forem a veršů.

Obsah

1.
Úvod do studia literatury
1.1.
Autor
1.2.
Autorské role
1.3.
Biografický kontext
1.4.
Čtenář a fiktivní adresát
1.5.
Literární dílo
1.6.
Titul literárního díla
1.7.
Intertextovost
2.
Rým, eufonie, strofa
2.1.
Rým
2.1.1.
Rým sdružený
2.1.2.
Rým střídavý
2.1.3.
Rým obkročný
2.1.4.
Rým postupný
2.1.5.
Rým triádový
2.2.
Strofa a její typy
2.2.1.
Tercina (ritornel)
2.2.2.
Sapfická strofa
2.2.3.
Stance
2.2.4.
Siciliána
2.2.5.
Stance Spenserova
2.2.6.
Nona
2.2.7.
Decima
2.2.8.
Vícestrofické útvary (hrdinské dvojverší, elegické distichon, sonet, znělka Shakespearova, oněginská sloka, balatta, gazel, balada francouzská)
3.
Versologie
3.1.
Podstata verše
3.2.
Rytmus a metrum
3.2.1.
Realizace metra
3.3.
Stopy
3.3.1.
Stopy dvojslabičné, trojslabičné, čtyřslabičné
3.3.2.
Stopy podle pozice nositele metrického impulsu
3.4.
Česká metrika
3.4.1.
Verš logaedický
4.
Prozódie
4.1.
Prozodický systém tonický
4.2.
Prozodický systém sylabický
4.3.
Prozodický systém sylabotónický
4.4.
Prozodický systém časoměrný
4.4.1.
Daktylský hexametr
4.4.2.
Typy závazných (metrických) césur
4.5.
Verš volný
4.6.
Staročeský bezrozměrný verš
4.7.
Ustálené druhy verše
4.7.1.
Hexametr
4.7.2.
Senár, oktosylab, dekasylab
4.7.3.
Blankvers (Shakespearův blankvers)
4.7.4.
Endecasillabo
4.7.5.
Alexandrín
5.
Ukázky jednotlivých veršů a básnických forem
5.1.
Tónický verš
5.2.
Časomíra - hexametr
5.3.
Dekasylab
5.4.
Blankvers
5.5.
Endecasyllabo
5.6.
Alexandrín
5.7.
Ritornel
5.8.
Tercina
5.9.
Sapfická strofa
5.10.
Stance
5.11.
Siciliána
5.12.
Stance Spenserova
5.13.
Gazel
5.14.
Decima
5.15.
Sonet
5.16.
Shakespearova znělka
5.17.
Oněginská sloka
5.18.
Francouzská balada

Úryvek

"Rým, eufonie, strofa

Rým – je definován jako zvuková shoda dvou konců slov na konci veršů, poloveršů a v některých případech i syntaktických celků v próze. Systémové uplatnění rýmu není nezbytným znakem verše. Má v podstatě čtyři funkce:
• funkce eufonická, která je založena na opakování
• funkce rytmotvorná, která vychází rovněž z pravidelného opakování
• funkce sémantická, spočívající ve významovém zdůraznění rýmujících se slov
• umožňuje spojení veršů do vyšších celků (strofa, zpěv, celá báseň)
Asonance = pouze shoda koncových samohlásek

Rým, v němž poslední rýmující se slabika je teze = rým mužský; rým, v němž poslední rýmující se slabika je arze = rým ženský.
Jestliže se rýmuje kmenová část slova = rým štěpný; vztah odvozovacích přípon je nepříliš přesně spojován s hodnotícím termínem rým planý.
Konfrontují-li se v rýmu dvě slova, která sice znějí stejně, ale mají různý význam, jde o rým homonymní; pokud je rýmující se slovo obsaženo v druhém slově rýmu, klasifikujeme tento typ rýmu jako rýmové echo. Rýmy, které jsou založeny na částečné homonymitě konců slov považujeme za rýmy úplné; tam, kde se kombinuje asonance s shodou některé souhlásky, mluvíme o rýmu neúplném.
Je-li rým umístěn na konci metrické řady, je chápán jako koncový rým; rýmuje-li se např. konec poloverše a konec verše, jde o vnitřní rým.
Rým, který se vyskytuje v jinak nerýmovaném textu ojediněle, je nazýván sporadický rým.

Dělení rýmů podle způsobu, jakým jsou rozloženy ve vyšším celku textu (strofa, celá báseň):
1. rým sdružený – schéma a a b b
Nahoře bílo, dole bílo,
obilí v dálku se rozvlnilo.
Mlčí dávno zvon ke hřbitovu,
Válka lidí, rachot kovů.
(Josef Hora – Válka, Tonoucí stíny)
U tohoto rýmu jsou možné i varianty, jako je rýmování jen sudých nebo jen lichých veršů podle schématu a 0 a 0 nebo 0 a 0 a nebo a 0 0 a.
Svět padal s námi do propasti,
já neslyšel jsem hran,
poslední pil jsem kapky vína,
jež zbyly ještě v Kanaan.
(Jaroslav Seifert – Milostná píseň)"

Poznámka

Práce má zčásti heslovitou formu. Obsahuje velké množství dokládajících příkladů v podobě básnických ukázek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11676
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse