Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Uživatelské poplatky v ČR

Uživatelské poplatky v ČR


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seznámení s tím co jsou poplatky. Základní předpoklady pro jejich vybírání. V ČR existují správní a místní poplatky, a práce obsahuje jehoch charakteristiku a případně další dělení.

Obsah

1.
Co jsou to poplatky?
2.
Základní předpoklady pro vybírání poplatků
3.
Správní poplatky
4.
Místní poplatky
a) Příklady některých místních poplatků

Úryvek

1. Správní poplatky
Platby ve formě poplatku slučuje vztah státu a ostatních subjektů. Pokud stát zajišťuje určitou činnost ve prospěch občana nebo organizace, je označován za poplatníka a je povinen za tuto činnost státu platit ve formě poplatku.
Do soustavy poplatků patří poplatky správní, soudní, notářské, arbitrážní a místní. Správní poplatky jsou stanoveny jednotně pro celou republiku. Poplatek platí ten, kdo žádá správní orgán o nějaký úkon. Poplatek tedy platí fyzické i právnické osoby.
Správní poplatky se platí za správní úkony a jsou příjmem do obecního rozpočtu. Poplatek je stanoven pevnou částkou nebo procentem ze základu.Mezi správní poplatky patří např. poplatky související s osobními věcmi poplatníka, dále poplatky za vydání loveckého či rybářského lístku nebo stavebního povolení apod.

Poznámka

Krátká přehledová práce, jterá neobsahuje seznam použité literatury.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x442edb78d4604.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Uzivatelske_poplatky_v_CR.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse