Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > V. A skupina a dusík

V. A skupina a dusík


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z hodin chemie, v nichž jsou uvedeny prvky V. A skupiny a z nich dále velmi stručně charakterizován dusík a jeho sloučeniny.

Obsah

1.
Chemické prvky V. A skupiny
2.
Dusík
3.
Sloučeniny dusíku

Úryvek

"N (dusík), P (fosfor) -> nekovy
As (arzen), Sb (antimon) -> polokovy
Bi (bismut) -> kov
-pět valenčních elektronů

DUSÍK – ve vzduchu, v minerálech
- biogenní prvek
- součást DNA
- bez chuti, bez zápachu = nereaktivní
- výroba : frakční destilace zkapalněného vzduchu

Sloučeniny N2
NH3 – plyn
- nepříjemný zápach
- hnojivo, chlad v ledničkách
NO2 – plyn (oxid dusičitý)
- kyselina dusičná
N2O – rajský plyn
- oxid dusný"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511cb9775bdf7.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
V_A_skupina_dusik.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse