Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > V. E. Frankl - A přesto říci životu ano

V. E. Frankl - A přesto říci životu ano


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Práce obsahuje krátkou reflexi na Franklovu knihu k předmětu Etika v pomáhajících profesích.

Obsah

Rozsah: 3 strany (necelé)
Obsah:
1.
Úvod, struktura knihy
2.
Rozbor pasáží z knihy a vlastní úvahy
3.
Závěr

Úryvek

"Dříve nežli jsem žačala číst tuto knihu, měla jsem obavy z toho, že bude psána velmi
šroubovaným, odborným slohem, v důsledku čehož budu muset každou větu číst několikrát
za sebou, abych vůbec porozuměla významu. Byla jsem proto velmi mile překvapena čtivým, téměř
beletristickým textem. Franklova kniha sestává ze dvou textů, a sice z pasáže Psycholog prožívá
koncentrační tábor a dramatu Synchronizace v Březince. První část je rozdělana do tří subkapitol:
První fáze: Příjezd do tábora, Druhá fáze: Život v lágru, Třetí fáze: Po osvobození z lágru.
V první části Frankl – ostatně jako v celé publikaci – velmi objektivně, bez eufemismů
a bez sebemenšího sentimentu popisuje naivní naději vězňů přijíždějících s transportem do tábora.
Zajímavý je zvláště popis toho, jak jsou nově příchozí vyděšení lidé záměrně konfrontováni
s vězni, kteří nevypadají tak zle, jak by se dalo čekat, ba ani chování stráže není ještě zdaleka
tak nesensitelné (dokud vězňům ještě zbývá nějaký majetek). Tento fakt pochopitelně člověka
naplní silnou optimistickou vírou v lepší zítřky, která je ovšem rozmetávána a znovu vzkřišována
v nekonečném koloběhu. Základní trýzní vězně v koncentračním táboře je tedy nemožnost
předvídat, co se stane v další vteřině, což je pro jakéhokoli člověka nanejvýše stresující faktor.
Frankl následně líčí další ponižující akty, zbavující člověka identity, odstřihující jej od dosavadního
života, dokud člověku nezbyde vůbec nic, kromě doslova – jak Frankl uvádí – „holé existence“.
Taková zcela absurdní situace si žádá naprostou změnu vzorců chování jedince. Nesmyslné
situace se náhle stávají běžnou součástí života a každý je nucen se s nimi vyrovnat. Člověk,
který ztratil vše, se stává apatickým, zahořklým a není divu, že přemýšlí o tom, že by dobrovolě
ukončil svůj život. Ti šťastnější s bohatším vnitřním životem se mohou nechtat pohltit svými
představami nebo vírou v cokoli, co jim dává smysl. V této souvislosi mě napadá obrovský kontrast
s naší soudobou, západně orientovanou, společností, jejímž hlavním životním smyslem je zejména
materiální obohacování, přičemž složka duchovní, a náboženství obecně, se dostává do pozadí
jako nedůležitá. Máme utkvělou představu, že se stále vyvíjíme a zdokonalujeme, ale ve skutečnosti
je naše vnitřní podstata stále křehčí, zranitelnější. Jsme navíc permanentně formováni svým okolím,
v důsledku čehož se stáváme poddajnými, neschopnými uvažovat."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5729b622a1df6.zip (98 kB)
Nezabalený formát:
Viktor_E.Frankl.pdf (102 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse