Seminarky.cz > Životopisy > > > Václav Havel

Václav Havel


Kategorie: Životopisy spisovatelů, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek Václava Havla soustředící se na období do roku 1989.

Obsah

1.
Václav Havel

Úryvek

"Havel Václav
Dramatik a esejista světového významu, publicista, jedna z největších osobností českého disentu a polistopadové politiky. Jeho absurdní dramata, která psal od 60. let, a soustavné esejisticko-filozofické reflexe jsou osobitým pokusem odkrýt mechanismy nejen totalitní (komunistické), ale jakékoliv společenské moci, jež deformuje lidskou identitu, mezilidské vztahy a komunikaci. Jako experimentální básník se představil sbírkou typogramů.
Narodil se 5. října 1936 ve známé pražské podnikatelské rodině. Když Václav Havel v roce 1951 dokončil povinnou školní docházku, začaly právě kvůli jeho „třídnímu původu“ a jiným „kádrovým“ důvodům problémy s jeho dalším studiem. Gymnázium navštěvoval po večerech, přičemž současně pracoval jako chemický laborant. Rok po maturitě v roce 1954 debutoval v časopise Květen a do roku 1969 se kritické publicistice věnoval na stránkách Divadelních novin, Hosta do domu, Listů, Literárních novin, Sešitů pro mladou literaturu, Tváře a jiných. Do roku 1960 se přitom opakovaně pokoušel o přijetí především na AMU, bylo mu však umožněno studovat jen dva roky na ekonomické fakultě ČVUT.
Po dvou letech základní vojenské služby se v roce 1960 dostal na přímluvu Jana Wericha do Divadla ABC a krátce poté do Divadla Na zábradlí. Práce jevištního technika, asistenta režie a nakonec i dramaturga (1963 premiéra jeho první samostatné celovečerní hry Zahradní slavnost) mu otevřela cestu k dálkovému studiu na divadelní fakultě AMU, které ukončil v roce 1966. V druhé polovině šedesátých let byl Havel jako cílevědomý redaktor Tváře velmi aktivní ve Svazu čs. spisovatelů, v letech 1968-1969 byl předsedou v jeho rámci nově vzniklého Kruhu nezávislých spisovatelů. Ještě před srpnovou invazí sovětských vojsk však sám dobrovolně opustil Divadlo Na zábradlí a až do roku 1989 byl ve svobodném povolání (pouze v roce 1974 pracoval jako dělník v trutnovském pivovaře). Na podzim roku 1969, po podepsání tzv. Deseti bodů, byl vyslýchán a obviněn z přípravy podvracení republiky a dál sílily útoky na jeho osobu z pozic normalizátorů.
Během sedmdesátých let psal především divadelní hry (ochotnické představení adaptace Žebrácké opery v Horních Počernicích roku 1975 následovala policejní akce proti některým zúčastněným), založil samizdatovou edici pro nezávislou literaturu Edice Expedice, stejně aktivní však byl nadále v otevřené opozici (četné dopisy, petice). Ta vyvrcholila Chartou 77, kterou Havel spoluzaložil a jejímž mluvčím se stal spolu s Janem Patočkou a Jiřím Hájkem. Krátce po jejím podpisu byl vzat do vazby (několik měsíců vězněn) a odsouzen podmíněně k čtrnácti měsícům vězení. Později byl uvězněn na čtyři a půl roku v roce 1979 po spoluzaložení VONS (Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných), prošel vyšetřovací vazbou v Ruzyni a vězením v Heřmanicích a Plzni–Borech – odtud celou dobu posílal své manželce známé „Dopisy Olze“ – a v roce 1983 mu byl trest ze zdravotních důvodů přerušen. P několika letech se vrátil k aktivní redaktorské práci, tentokrát už v rámci samizdatu (Divadelní noviny, 1986-1989, a Lidové noviny, 1987-1989). Na veřejnosti vystoupil po devatenácti letech teprve v roce 1988 jako host folkového festivalu v Lipnici nad Sázavou.
Stal se prvním československým prezidentem po revoluci v roce 1989.
Zahradní slavnost – je první samostatnou hrou, groteska blížící se postupům absurdního divadla z roku 1963, Hra popisuje v detailech banální životní situace, přináší obraz života i světa jako nedohrané šachové partie, postavy jsou jakýmisi figurkami mocenských zájmů na šachovnici
Vyrozumění - dílo bylo silně namířeno proti komunistické byrokracii
Ztížená možnost soustředění
Audience (jednoaktovka) - spisovatel Vaněk, disident pracující v pivovaře vede dialog s nadřízeným sládkem, dochází ke střetu intelektuální kultivovanosti x pseudolidové bodrosti
Vernisáž
Spiklence
Protest"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5215d291ccbd3.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
V_Havel.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse