Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Valenční syntax, přetížnost vět, odchylky od pravidelné větné stavby

Valenční syntax, přetížnost vět, odchylky od pravidelné větné stavby


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Zápisky seznamují s principy valenční syntaxe a popisují povolené a nepovolené odchylky od pravidelné větné stavby. Zabývají se také problémem přetížených vět. Výklad je doplněn příkladovými větami.

Obsah

1.
Valenční syntax
2.
Grafický zápis
3.
Přetíženost vět
4.
Nepravidelnosti ve větné skladbě
4.1.
Elipsa
4.2.
Polovětná konstrukce
4.3.
Přechodník a přechodníková konstrukce
4.4.
Infinitivní konstrukce
5.
Odchylky nepovolené
5.1.
Kontaminace
5.2.
Zeugma
5.3.
Anakolut
5.4.
Atrakce

Úryvek

"Valenční syntax
• věta bez přísudku není věta (v ČJ neplatí)
• základovou větnou strukturou a jejím jádrem je sloveso
• jednočlenná věta slovesná je jediným příkladem jednočlenné věty
• Moje sestra je velmi roztržitý člověk.
• Například včera ztratila svoje klíče od auta.
• Prohledali jsme bez úspěchu celý byt.
• Přitom lilo od rána do večera jako z konve.
• veškeré přívlastky a mnohá P.U. nejsou součástí minimální věty
• výpověď je základní člen smysluplné promluvy
• ve valenční syntaxi nezkoumáme výpověď ale větu
• některé věci v promluvě mít nemusím, a přesto o nich vím
• valenční syntax není založen na základní skladební dvojici
• p. = přísudek; predikát
• s. = podmět; subjekt
• o. = objekt
• adv.= adverbiale; příslovečná určení
• atv. = atribut; doplněk
• Zablýsklo se. P
• Došlo ke změně. P-O
• Zželelo se mi tě. P-O1-O2
• Banka poslala klientovi peníze. S-P-O1-O2
• Lékař řekl pacientovi pravdu o jeho zdravotním stavu. S-P-O1-O2
• Na sloveso se váží předměty- valenční 1 a víc
• jednovalenční se spojují s podmětem
• bezvalenční netvoří dvojici ani s podmětem
• minimální větné konstrukce
o dala- Máma mi dala hroznou ranou pěstí
o věnovala- Profesorka mi věnovala cennou knížku
o štítí se- Zločinec se štítí velkých, pruhatých čmeláků
o litovali- Spolužáci ho upřímně litovali.
o kručelo- Martinovi kručelo v prázdném břiše
• Kameraman umístil reflektor na střechu- S.P.O.ADV
• Dědeček se stává nevrlým- S.P.
• Větné členy z hlediska valenčního vztahu
o buď nositel větné valence- vážou se na něj další členy (přísudek)
o participanty větné valence- vážou se na nositele (podmět, předmět, ADV.)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5138f137aecf3.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Valencni_syntax_pretizenost_odchylky.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse