Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Válka v Koreji a Berlínská krize - slovensky

Válka v Koreji a Berlínská krize - slovensky


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje informace o válce v Korei a o Berlínské krizi.

Obsah

1.
Základy pro vznik dvou samostatných vlád
2.
Dočasný výbor OSN pro Koreu
3.
Dobytí Soulu
4.
První ohniska studené války
5.
Završení krize

Úryvek

"Vojna v Kórei a Berlínske krízy

Už počas druhej svetovej vojny po kapitulácii Japonska v roku 1943 vzrástli vyhliadky spojencov na víťazstvo. Prezident Roosevelt chcel urýchliť porážku Japonska a navrhoval pre inváziu do Japonska využiť Čínu a Kóreu. Už na schôdzke v Jalte navrhoval Roosevelt Stalinovi poručenskú správu Kórei, vykonávanú USA, Veľ. Britániou, ZSSR a Čínou. Z 10. na 11. augusta 1945 na americkom ministerstve vojny „všeobecnú smernicu č. 1, v ktorej sa uvádzalo, že severne od 38 rovnobežky sa Japonci mali vzdať sovietom a južne američanom. Tým sa položili základy pre vznik dvoch samostatných vlád a spoločenských systémov. Sovieti nevytvorili na severe vojenskú vládu a moc odovzdali do rúk komunistov, konkrétne v okt. Do rúk partizánskeho vodcu Kim-Ir-Sena, ktorý koncom 30-tych rokov bojoval v Mandžusku proti Japoncom. Američania zriadili na juhu vojenskú vládu a sami prevzali správu. Okrem toho, že bez znalostí mentality zaviedli úplnú slobodu tvorby pol. Strán, problémy v Kórei začala spôsobovať hospodárska nerovnováha. Nerastné bohatstvo a ťažký priemysel sa opierali o Japonsko sa nedalo narýchlo transformovať, bujnela inflácia a nedostatok odborníkov. Keďže rokovania medzi USA a ZSSR o odsune vojsk a ďalšom riešení situácie nepostupovali, obrátili sa USA v septembri 1947 na valné zhromaždenie OSN. To sa 24. novembra uznieslo na vytvorení dočasného výboru OSN pre Kóreu, na konaní volieb do celonárodného valného zhromaždenia, z ktorého mala vzísť vláda, ktorá mala rokovať o odsune vojsk. Sovieti však komisii OSN zabránili v príchode do severnej kórei a tak sa voľby konali 10. 5. 1948 len na juhu. Nasledovali voľb& prezidenta, v ktorých vyhral Li Syn-Man a 15 augusta 1948 ako prvý prezident Kórejskej republiky zložil prísahu. V severnej Kórei bol najvyšším ľudovým zhromaždením vytvorený výbor, ktorý v apríli 1948 pripravil ústavu ratifikovanú v septembri 1948. 9. 9. sa prvým ministerským predsedom KĽDR stal Kim-Ir Sen a ZSSR ju uznal za jedinú zvrchovanú vládu Kórey."

Poznámka

Práce je napsána ve slovenštině.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x460b4e86e4112.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Vojna_v_Korei.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse