Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Variační třídění a výpočet charakteristik

Variační třídění a výpočet charakteristik


Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje problematice variačního třídění a výpočtu charakteristik ze tříděných údajů. Vše demonstruje pomocí tabulek, výpočtů a grafů.

Obsah

1.
Variační třídění
2.
Výpočet charakteristik ze tříděných údajů

Úryvek

"PROTOKOL Č. 1. -- VARIAČNÍ TŘÍDĚNÍ
Proveďte třídění v souboru domácností určité sociální skupiny podle výše ročního příjmu domácnosti v tis.Kč ve zvoleném roce. Sestavte tabulku skupinového rozdělení četností a sestrojte histrogram a graf kumulativních četností.
PROTOKOL Č.2. - VÝPOČET CHARAKTERISTIK ZE TŘÍDĚNÝCH ÚDAJŮ
V tabulce je provedeno skupinové třídění pozemkových vlastníků podle velikostí výměry půdy v arech, vlastněné v katastru jedné obce. Vypočtěte momentové charakteristiky úrovně, variability. Použijte výpočet ze středů tříd. Odhadněte polohu kvartilů a modu. Vypočtěte průměrnou absolutní odchylku od mediánu. Nakreslete graf skupinového rozdělení četností a vyznačte na něm polohu aritmetického průměru, mediánu a modu."

Poznámka

Tato práce je ve formátu MS Excel (*.xls).
Práce je založena převážně na výpočtech, tabulkách a grafech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4963b37cd5942.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Variac_trideni.xls (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse